Gentenaars participeren via 8 Ruimtepiloten

Gentenaars over hun Gent van de toekomst

In het voorjaar van 2015 deden we een oproep aan Gentenaars, Gentgebruikers en alle geïnteresseerden om hun idee voor het Gent van de toekomst in te sturen. Het resultaat was een brede waaier aan voorstellen die een schat aan informatie opleverden voor Ruimte voor Gent.

We ontvingen 234 ideeën. Uit die ideeën selecteerden we 8 ‘ruimtepiloten’. Ideeën die verder onderzocht werden door de Stad, de indieners en experten.

 

Bekijk alle ingediende ideeën

Download de lijst PDF (1.87 MB)

Tijdens de ontwikkeling van de structuurvisie hebben we 8 ideeën van burgers geselecteerd, uitgewerkt en ineens getest op haalbaarheid.

Binnengebieden beschermen

Een strategie ontwikkelen voor een kwaliteitsvolle invulling van binnengebieden

 • Idee ingediend op 11 februari 2015.
 • Een initiatief van FC De Buurt In samenwerking met de Stad Gent (Dienst Beleidsparticipatie, Dienst Stedenbouw & Ruimtelijke Planning) en het bureau voor ruimtelijke planning Voorland
 • Proefsetting: 19de-eeuwse gordelwijk Brugse Poort
 • Startdatum: april 2016
 • Onderzoeksvraag: met welke ruimtelijke instrumenten en processen kunnen we vrijgekomen of vrij te komen binnengebieden beschermen en maximaal zorgen voor ontwikkelingen op maat van de wijk?
 • Methode: ontwikkeling van een strategie voor een kwaliteitsvolle invulling tijdens vier werksessies

De E17 onder de grond?

Zoeken naar alternatieven om de leefbaarheid van de woonwijken rond het E17-viaduct te verbeteren

 • Idee ingediend op 5 juni 2015.
 • Een initiatief van Bewonersgroep Viadukaduk vzw
 • In dialoog met Stad Gent (Dienst Beleidsparticipatie, Dienst Stedenbouw & Ruimtelijke Planning)
 • Proefsetting: Gentbrugge en Ledeberg
 • Startdatum: december 2015
 • Onderzoeksvraag: welke alternatieven zijn haalbaar om de leefbaarheid van de woonwijken rond het E17-viaduct (problemen met geluidshinder, fijn stof) te verbeteren? Kan de overheid nu al een grondige studiefase opstarten?
 • Methode: informeren en sensibiliseren van buurtbewoners en -verenigingen om het draagvlak en de impact op de betrokken overheden te vergroten.

In 2030 zijn er fietssnelwegen door gans Gent

Fietsers de ruimte geven

 • Idee ingediend op 1 juni 2015
 • Een initiatief van: Jeugdhuizenoverleg Gent
 • Dit idee werd niet verder uitgewerkt in het kader van Ruimte voor Gent omdat het al gepland beleid is.

Kerken worden de nieuwe deelcentra van de wijk

Zoeken naar een nieuwe invulling voor de Sint-Jozefkerk

 • Idee ingediend op 11 maart 2015.
 • Een initiatief van Eric Rooms
 • In samenwerking met studenten van de KU Leuven Faculteit Architectuur, campus Sint-Lucas Gent Vakgroep Bouwtechnieken en buurtbewoners van de wijk Rabot
 • Proefsetting: Rabot
 • Startdatum project: voorjaar 2016
 • Onderzoeksvraag: de Sint-Jozefkerk, in het midden van de Wondelgemstraat, is één van de 15 Gentse kerken waarvoor de Stad Gent en het Bisdom een nieuwe bestemming zoeken. In afwachting van de definitieve invulling van de kerk werd onderzocht hoe de kerk duidelijk kan gepositioneerd worden in de wijk en de nieuwe invulling(en) kunnen linken aan de noden in de wijk.
 • Methode: bouwtechnisch onderzoek en behoefte-onderzoek (gesprekstafels met bewoners)

Mobiele parkterrassen

De voorwaarden en het prototype voor een mobiele parkbar onderzoeken

 • Idee ingediend op 21 juni 2015
 • Een initiatief van: Severine Cousin
 • In samenwerking met: Dienst Beleidsparticipatie en KASK
 • Proefsetting: Gentse parkzones
 • Startdatum project: november 2016
 • Onderzoeksvraag: wat zijn de logistieke, ontwerpmatige en contextuele voorwaarden waaraan een mobiele parkbar moet voldoen om ontmoeting te creëren voor een divers publiek op plekken waar hiertoe weinig of geen alternatieven zijn?
 • Methode: verkennend onderzoek en ontwikkeling van een prototype in het kader van de masterproef van een studente Interieurvormgeving aan het KASK – optie Tijdelijke Installaties

Parkstad Wondelgem

Voorstellen uitwerken voor de ruimtelijke ontwikkeling van Wondelgem

 • Idee ingediend op 11 juli 2015.
 • Een initiatief van Bewonersgroep Wondelgem Swingt
 • In samenwerking met de Stad Gent (Dienst Beleidsparticipatie, Groendienst, Mobiliteitsbedrijf, de Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning) en het studiebureau BUUR
 • Proefsetting: Wondelgem
 • Startdatum: april 2016
 • Onderzoeksvraag: hoe kunnen we een 20ste-eeuwse woonwijk transformeren tot een levendige buurt, voor jonge en oudere inwoners, waar voorzieningen en aantrekkelijke publieke (groene) ruimte op een veilige en aangename manier bereikbaar zijn te voet, met de fiets en het openbaar vervoer?
 • Methode: uitwerken van concrete voorstellen voor de ruimtelijke ontwikkeling van Wondelgem om vervolgens af te toetsen in een breed participatief proces

Ruimte voor zooi

Korteketenlandbouw in en rond Gent zichtbaar maken

 • Idee ingediend op 13 juli 2015.
 • Een initiatief van Gents Milieufront
 • In samenwerking met Stadslandbouw Gent, Oogstgoed, Het Spilvarken, Groenten uit Gent en de Stad Gent
 • Proefsetting: braakliggend terrein aan de Oude Brusselseweg in Gentbrugge
 • Startdatum: april 2016
 • Onderzoeksvraag: hoe vinden we vernieuwende manieren om de voedselproductie dichter naar de stad en de consument te brengen?
 • Methode: zichtbaar maken van korteketenlandbouw in en rond Gent
 • Visiebundel Ruimte voor zooi

Vergroenen van de Voskenslaan

Een draaiboek ontwikkelen voor de vergroening van stenige straten

 • Idee ingediend op 14 juli 2015
 • Een initiatief van: Werkgroep Sint-Pieters-Buiten (Natuurpunt Gent)
 • In samenwerking met: Dienst Beleidsparticipatie & Groendienst Stad Gent
 • Proefsetting: Voskenslaan, van Koningin Mathildeplein tot De Sterre
 • Startdatum project: Start met brainstormwandeling in augustus 2016
 • Onderzoeksvraag: hoe kunnen de Stad, bewoners en andere lokale actoren samen stenige straten tot groene assen omvormen?
 • Methode: onwtikkeling van een draaiboek voor vergroening van stenige straten door de uitwerking van een concrete situatie (Voskenslaan)