Inspiratienota en Aanbevelingen Taskforce Wonen en Opvang

Bekijk hier de Inspiratienota en de Aanbevelingen van de Taskforce Wonen en Opvang.

De uitwerking van de verschillende sporen en oplossingen op het vlak van opvang en huisvesting werd toevertrouwd aan zes werkgroepen. Vanuit de werkgroepen werden beleidsaanbevelingen geformuleerd. Op donderdag 22 november 2018 werden deze beleidsaanbevelingen vanuit de Taskforce Wonen en Opvang aan het grote publiek voorgesteld.

Vele aanbevelingen zijn meegenomen in het nieuwe bestuursakkoord. Tegelijkertijd stelde de dienst Wonen haar inspiratienota voor het woonbeleid in Gent voor. Op die manier worden de uitdagingen voor het toekomstige woonbeleid in kaart gebracht.

Op donderdag 14 februari 2019 ondertekenden burgemeester De Clercq, schepen Heyse en algemeen directeur Hullebroeck ‘The Pledge’, een krachtig signaal en belofte die de Stad Gent doet in het kader de sociale pijler van Europa (Eurocities). Ons stadsbestuur koos als thema huisvesting. The Pledge breekt een lans voor het recht op huisvesting en voor de begeleiding van daklozen. De ambitie die vorig jaar is ingezet, wordt duidelijk verder gezet door het nieuwe college van burgemeester en schepenen.

 

Lees hier de aanbevelingen van de Taskforce Wonen en Opvang

Aanbevelingen PDF (8.97 MB)

Lees hier de inspiratienota Wonen

Inspiratienota PDF (12 MB)