Stadsessay 03 – Brokkelbrug

De sluitsteen van het E-17 viaduct in Gentbrugge.

Het E17-viaduct in Gentbrugge kampt al een tijd met bouwtechnische problemen. Het is zowel voor het Gentse Stadsbestuur als voor lokale bewonersverenigingen een aanleiding geweest om het viaduct en haar ligging dwars doorheen woonwijken in vraag te stellen.

In zijn derde stadsessay roept de Gentse Stadsbouwmeester, met de steun van Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw, Filip Watteeuw, op om een grondig onderzoek op te starten naar alle mogelijke toekomstperspectieven voor de infrastructuur. Hij stelt daarbij dat het meer is dan een ingenieurskundig infrastructuurvraagstuk, maar ook een project voor stadsvernieuwing en open ruimte-aanleg. Bovendien heeft het dossier de urgentie gecreëerd om de gehele mobiliteitsafwikkeling in de Zuidrand van Gent grondig te herdenken. De stadsbouwmeester pleit voor een uitgebreid varianten-onderzoek, in samenwerking met alle betrokken stakeholders, zowel van de kant van de overheid als van de kant van burgers. Tegelijk is het essay een uitnodiging om niet te wachten op de resultaten van dat onderzoek, maar zo snel mogelijk van start te gaan met tijdelijke ingrepen, experimenten voor alternatieve verkeersturing en het terugclaimen van de zone onder het viaduct als deel van de stedelijke ruimte. Hiervoor heeft de stadsbouwmeester 15 stellingen geformuleerd.

Brokkelbrug

Lees het stadsessay PDF (8.5 MB)