Stadsessay 02 – Betonschra(a)p

Ontharden als opgave voor een klimaatrobuuste stad.

De stad ontharden op drie sporen

Gent wil een groene stad zijn, maar is vandaag in realiteit hoofdzakelijk grijs, bebouwd, verhard en versteend. Ontharden is dus een prioritaire opgave om een hele reeks uitdagingen op het vlak van klimaat, recreatie, landschap en ecologie doeltreffend aan te pakken.

Ontharding gebeurt niet van de ene dag op de andere. We moeten plannen om zoveel mogelijk beton te schrappen bij nieuwe projecten, maar ook daadwerkelijk beton schrapen bij herinrichting van verharde terreinen. Bovendien moeten we bedenken wat we gaan doen met die vrijgekomen ruimtes. De onthardingsambities zitten dus op drie sporen: beleid, inrichting en beheer. Een essay in 15 stellingen en 12 beelden.

Betonschra(a)p

Lees het stadsessay PDF (13.95 MB)

Dit stadsessay maakte deel uit van de twee projectvoorstellen waarvoor de stad Gent een Vlaamse subsidie als ‘proeftuinen voor ontharding’ binnenhaalde. De stadsbouwmeester werkte hiervoor samen met de Groendienst, de Dienst Milieu en Klimaat en de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen. De Stad Gent zal rond het de Smet de Naeyerpark en in Oostakkerdorp verhardingen uitbreken en omvormen naar groen (lees het nieuwsbericht).