Subsidie voor de renovatie van huurwoningen

Wil je je huurwoning renoveren? Kijk hier of je in aanmerking komt voor een subsidie.

Inhoud

Waar gaat het over?

De Stad Gent wil verhuurders stimuleren en ondersteunen om hun huurwoning in Gent kwaliteitsvol en energiezuinig te renoveren. Deze premie kan aangevraagd worden vanaf 1 juli 2021 tot en met 31 december 2025.

Wat zijn de voorwaarden?

 Wie komt in aanmerking?

 • De eigenaar van een huurwoning.

De woning:

 • is ouder dan 30 jaar
 • ligt in Gent
 • voldoet aan de wetgeving inzake stedenbouw, ruimtelijke ordening en omgevingsvergunning
 • wordt na renovatie (verder) verhuurd als hoofdverblijfplaats aan een natuurlijk persoon gedurende 9 jaar met een geregistreerd huurcontract
 • beschikt na de renovatie over een geldig conformiteitsattest

Komen niet in aanmerking:

 • Sociale huurwoningen, behalve woningen verhuurd via het Sociaal Verhuurkantoor
 • Kamerwoningen
 • Woningen met een herstelvordering ingesteld door de Vlaamse Wooninspectie

De huurprijs:

De huurprijs is gelijk of lager dan de maximale huurprijs die door het college van burgemeester en schepenen wordt bepaald.

De maximale huurprijzen (zonder kosten en lasten) zijn:

 

Deze huurprijzen zijn gekoppeld aan:

 • het E-peil van de woning, wat moet blijken uit een geldig Energieprestatie-certificaat voor de woning (10 jaar geldig). Indien geen EPC aanwezig is, wordt dit gelijkgesteld met label F.
 • het aantal slaapkamers zoals gedefinieerd in het subsidiereglement.
 • de typologie van de woning (eengezinswoningen en appartementen).

Hoeveel bedraagt de premie?

 • Private verhuur: 50% van de gemaakte kosten
 • Verhuur aan het Sociaal Verhuurkantoor of Stedelijk Verhuurkantoor: 60% van de gemaakte kosten
 • Maximaal:
  • 4000 euro voor een studio
  • 5000 euro voor een woning met 1 slaapkamer
  • 6000 euro voor een woning met 2 slaapkamers
  • 7000 euro voor een woning met 3 slaapkamers
  • 8000 euro voor een woning met meer dan 3 slaapkamers
 • Indien je reeds een stedelijke subsidie voor renovatiewerken kreeg voor deze woning, zal dit bedrag in mindering gebracht worden.

Welke werken komen in aanmerking?

De werken die voor een subsidie in aanmerking komen zijn specifiek voor uw woning.

Om te weten welke werken in je woning voor de subsidie in aanmerking komen, neem je vrijblijvend contact op met het Verhuurderspunt. Een medewerker van het Verhuurderspunt zal je verder begeleiden, en in samenspraak met jou, een plaatsbezoek organiseren in de huurwoning.

Tijdens dit plaatsbezoek zal een expert nakijken welke renovatiewerken in jouw huurwoning in aanmerking komen.

Nu al benieuwd ? 

Alle werken die in jouw woning nodig zijn opdat jouw woning zou voldoen aan de woningkwaliteitsvereisten uit de Vlaamse Codex Wonen komen in aanmerking voor deze subsidie, voor zover deze renovatiewerken voorkomen op de lijst van werken waarvoor je een Vlaamse renovatiepremie zou kunnen krijgen.

De werken zijn gegroepeerd in vier categorieën:

 1. De structurele elementen van de woning
 2. Het dak
 3. Het buitenschrijnwerk
 4. De technische installaties:
  • Centrale verwarming
  • Elektrische installatie
  • Sanitair

Daarnaast komen ook renovatiewerken om isolatie en hoogrendementsbeglazing aan te brengen aan jouw woning in aanmerking, voor zover deze isolatiewerken in aanmerking komen voor een Vlaamse Energiepremie van Fluvius.

Klinkt het jou allemaal wat te technisch ? Neem contact op met het Verhuurderspunt en laat een expert voor jou werken en nakijken voor welke werken in jouw woning je precies een subsidie krijgt. Je komt er bovendien tegelijkertijd te weten hoe je je woning kwaliteitszeker maakt om te verhuren en welke isolatie een aardige energiebesparing oplevert.

Hoe en wanneer kan je de premie aanvragen?

 • De aanvraag gebeurt ten laatste 1 jaar nadat een expert in de woning is langs geweest om de subsidieerbare renovatiewerken vast te leggen.
 • Facturen van de renovatiepremie dateren van na het technisch advies.
 • De subsidie kan pas aangevraagd worden na uitvoering van de werken en na het bekomen van een conformiteitsattest voor de woning.
 • De aanvraag gebeurt met het daartoe bestemde aanvraagformulier.
 • Voor een woning kan slechts één keer een subsidie verkregen worden.