Omgevingsvergunning milieu in 4 stappen

Niet zeker of je een omgevingsvergunning nodig hebt voor jouw project? Volg ons stappenplan en dien je aanvraag in bij het Omgevingsloket.

Afhankelijk van de mogelijke impact op het milieu, ben je verplicht om een melding te doen van je project of een aanvraag voor een omgevingsvergunning in te dienen. Dat geldt zowel voor projecten van bedrijfseigenaars als voor projecten van burgers op hun privédomein.

Dat kan bijvoorbeeld nodig zijn voor: 

  • het opzetten van een carwash, bakkerij of wasserij. 
  • de aanleg van een zwembad, plaatsen van een warmtepomp of installatie van airco

Je dient je dossier in beide gevallen in via het Omgevingsloket. Volg het stappenplan voor een aanvraag of melding van een omgevingsproject:

Stap 1: Moet je een aanvraag van een omgevingsproject doen of volstaat een melding?

Voor klasse 1 en 2 doe je een aanvraag voor een omgevingsproject (= vergunning), voor klasse 3 volstaat een melding. Doorloop de stappen in de Vlaremwegwijzer om te weten tot welke klasse je activiteit behoort.

Voor activiteiten die je (nog) niet terugvindt in de Vlaremwegwijzer, moet je de kolom klasse in de complete indelingslijst raadplegen:

  • Bronbemaling (rubriek 53)
  • Plaatsen van airco, warmtepomp, compressor (rubriek 16.3)
  • Plaatsen van een gastank (rubriek 17.1.2.2)

Wat als je meerdere activiteiten gaat uitvoeren?

Alleen wanneer je enkel activiteiten van klasse 3 exploiteert, kan je een meldingsdossier voor een omgevingsproject indienen. In de andere gevallen dien je een aanvraagdossier in en raden we je aan je te laten begeleiden door een studie- of adviesbureau met kennis van de milieuwetgeving.

Bij welke overheid dien je in?

De klasse bepaalt ook bij welke overheid je je dossier moet indienen: enkel klasse 2- en 3- projecten dien je in bij Stad Gent.

Stap 2: Heb je een gemengd dossier?

We spreken van een gemengd dossier als: 


Van zodra één onderdeel vergunningsplichtig is, is het volledige dossier vergunningsplichtig.
Je dient voor elk van de onderdelen de nodige dossierstukken in.

Stap 3: Doe de aanvraag of melding in het Omgevingsloket

Heb je alle nodige documenten verzameld, dan ben je klaar voor je digitale aanvraag in het Omgevingsloket van de Vlaamse Overheid.
Zowel een aanvraag als een melding van een omgevingsproject moet je in het Omgevingsloket indienen. Dit kan uitsluitend digitaal.

Het Omgevingsloket werkt met een login op basis van je identiteitsgegevens. Om een aanvraag in te dienen, moet je dus beschikken over een eID-kaartlezer of over een token.

Bots je op technische problemen in het Omgevingsloket?
Mail naar omgevingsvergunning@vlaanderen.be of bel naar 015 45 45 91.

 

Stap 4: Wanneer kan ik met de exploitatie of activiteit starten?

Eens de beslissing is genomen zal je digitaal een affiche ontvangen die je moet afdrukken en aanplakken.

Gaat het om een aktename, dan kan je de dag dat je de aanplakking doet met je exploitatie beginnen.
Gaat het om een afgeleverde vergunning, dan moet je wachten tot de beroepsperiode is verstreken.