Wijzigingen Algemeen Bouwreglement voor omgevingsvergunningen aangevraagd vanaf 1 oktober 2023

De Stad Gent heeft enkele artikels van het Algemeen Bouwreglement gewijzigd en enkele artikels toegevoegd.

Het gaat vooral om voorschriften die te maken hebben met de impact op het openbaar domein, zoals de breedte van een oprit, niveauverschillen, contact met de straat en afvalberging bij horecazaken. Daarnaast is ook de indeling van het Algemeen Bouwreglement aangepast en zijn alle artikels hernummerd. Door de thematische indeling is het geheel overzichtelijker en gebruiksvriendelijker geworden.

De gemeenteraad heeft dit definitief vastgesteld op 24 april 2023.

Lees meer