luchtbeeld Sluizeken Tolhuis Ham
Foto: Peter De Bock

Wie trekt de stadsvernieuwing in de wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham op gang?

Stad Gent zoekt multidisciplinair team voor een grondige analyse van de centrumwijk.

De Stad zoekt een team dat de wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham in duikt. Wat zijn de noden rond zorg, welzijn en wonen in de wijk? Welke ingrepen in de publieke ruimte zouden kunnen bijdragen aan samenlevingsopbouw? Welke cross-over links tussen al die thema's kunnen de leefbaarheid in de wijk versterken? Wat zouden concrete doelstellingen kunnen zijn voor een stadsvernieuwingsproject? En hoe meten we of we goed bezig zijn? Kortom, tijd voor de opmaak van een grondige analyse!

Kan jij een team samenstellen dat expertise heeft in sociaal-ruimtelijk onderzoek, kennis van de zorgsector en sociaal-cultureel werk, ervaring in het bereiken van diverse doelgroepen, en dat vooral met veel goesting op ontdekking wil gaan in de wijk? Kandideer dan uiterlijk op 17 mei 2022.

Over de opdracht

 • OVERHEIDSPOPDRACHT volgens vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
 • INDICATIEVE RAMING:  90.000 € (incl. BTW)
 • INDICATIEVE TIMING: termijn van 15 maanden
 • GUNNINGSCRITERIA
  • Inhoudelijke kwaliteit (65p.) (maximum 15 blz.)
   • De visie op de opdracht (20 punten) (met max. 3 referenties)
   • Voorgestelde methodieken om de deelopgaves te behandelen (15 punten)
   • De kritische succesfactoren en randvoorwaarden voor een effectieve realisatie van de opdracht (10 punten)
   • Teamsamenstelling en ervaring (20 punten)
    • De hoofdinschrijver moet ervaring hebben in het werken met overheidsinstanties.
    • Er zijn geen specifieke expertisevereisten vastgelegd. Het indienende consortium moet op een overtuigende wijze aantonen hoe het met de beschikbare competenties de opdracht zal kunnen vervullen.
  • Kwaliteit van het proces (35p.) (maximum 5 blz.)
   plan van aanpak en de kostprijs en -verdeling
 • SAMENSTELLING BEOORDELINGSCOMMISSIE
  • Stad Gent - diensten stedelijke vernieuwing, beleidsparticipatie, wonen - departement welzijn en samenleving
  • Vertegenwoordiger van de Stadsacademie geeft niet-bindend advies