campus artevelde Brusselsepoortstraat

Wie ontwerpt een nieuwe mediacampus ?

Arteveldehogeschool zoekt een ontwerpteam voor de bouw van een nieuwe onderwijscampus aan de Brusselsepoortstraat. Stel je kandidaat!

De campus Brusselsepoortstraat van de Arteveldehogeschool wordt vernieuwd. In de toekomst zullen er studenten communicatiemanagement, journalistiek, grafische en digitale media, radio en TV worden opgeleid….  De huidige infrastructuur wordt aangepast en uitgebreid tot een state-of-the-art media-campus. Er moet een moderne en internationaal gerichte leeromgeving verrijzen die uitnodigt tot kennisdelen, innoveren en ontmoeten. Ook de buurt moet er welkom zijn.

De Arteveldehogeschool start nu een procedure op om een ontwerpteam aan te stellen. Daarin zijn volgende expertises noodzakelijk: architectuur, stabiliteit, akoestiek, technieken, interieur, buitenaanleg, EPB-verslaggeving en coördinatie van de uitvoering. Ervaring moet worden aangetoond met minstens 2 relevante referenties met betrekking tot de opdracht, voorlopig opgeleverd in de laatste 5 jaar + referenties rond specifieke expertises. Ook de teamsamenstelling wordt beoordeeld.

De procedure betreft een mededingingsprocedure met onderhandeling, en verloopt in twee fases. Slechts 3 tot 5 kandidaten kunnen deelnemen aan de tweede fase. De stadsbouwmeester maakt deel uit van de beoordelingscommissie voor de selectie en gunning.

  • TOTALE BOUWKOST - maximaal 11.000.000 euro incl. btw en studiekosten
  • TE REALISEREN OPPERVLAKTE – ca. 12.000 m² BVO
  • INDICATIEVE TIMING – start van de uitvoering november 2022.
  • VERGOEDING - Een vergoeding van 10.000 euro (excl. btw) zal worden toegekend aan elk team dat is uitgenodigd om een offerte in te dienen. Bijkomende voorwaarde: de offerte moet minstens de beoordeling ‘goed’ behalen.
  •