Startnota GRUP Omgeving Complex E40-N466 Drongen

Raadplegingsperiode 17 augustus – 15 oktober en infomoment 7 september 2021

De Vlaamse Regering heeft op 4 juni 2021 de startnota goedgekeurd voor de opmaak van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) ‘Omgeving Complex E40-N466 Drongen’.

Dit GRUP heeft als doel de herinrichting van het op- en afrittencomplex E40-N466 Drongen en de reorganisatie van de wegen die aansluiten op het complex. Daarbij worden maatregelen genomen om de omgeving rond het complex en Baarle te verbeteren. De startnota bevat twee alternatieven: een centraal op- en afrittencomplex ter hoogte van de huidige locatie of een oostelijk complex, geïntegreerd met de bestaande dienstenzones ter hoogte van de wijk Keuze.

Er lopen meerdere processen samen in deze omgeving. Voor de uitbreiding en de ontsluiting van het bedrijventerrein Drongen I wordt parallel aan dit proces ook een GRUP gemaakt. De Stad Gent werkt de structuurschets Baarle uit en een RUP Groen dat ook deelgebieden bevat in de omgeving van het complex E40-N466. Deze processen worden op elkaar afgestemd.

Publieke raadpleging

Voor de startnota van het GRUP Omgeving Complex E40-N466 Drongen loopt een publieke raadpleging van 17 augustus 2021 tot en met 15 oktober 2021. Tijdens die periode kan iedereen suggesties of opmerkingen indienen op de startnota. De startnota omschrijft de aanleiding voor het plan, de twee voorgestelde alternatieven en de aanpak van het milieuonderzoek. Er is ook een procesnota, die omschrijft de procesaanpak in elke fase van het proces.

Op 7 september 2021 van 19 tot 21 uur vindt een digitaal infomoment plaats. Het planteam geeft daar toelichting bij de inhoud van de startnota en de verdere procedure. 

De voorbije jaren zijn lokaal meerdere voorstellen uitgewerkt voor de aanpak van het complex Drongen. Om iedereen zo goed mogelijk te informeren is er op dinsdag 28 september 2021 een webinar waarop de bewoners de kans krijgen hun voorstel toe te lichten. Inschrijven is voor beide webinars verplicht en kan telefonisch op 02/553 38 00 of via de link op de website van de Vlaamse overheid.

Iedereen kan reacties indienen op de startnota, via het inspraakformulier op de website of per brief.

Stuur je brief naar Departement Omgeving, Afdeling GOP, Graaf de Ferrarisgebouw, K. Albert II-laan 20 bus 7, 1000 Brussel of geef hem af bij de Balie Bouwen tegen ontvangstbewijs.

Meer info en alle documenten vind je op de website.

Je kan de startnota ook inkijken bij de Balie Bouwen, na afspraak.

Wie inhoudelijke vragen heeft, neemt contact met het Vlaams Departement Omgeving, omgevingsplanning@vlaanderen.be of tel. 02 553 38 00.