Stadsschool eendrachtstraat

School zoekt uitbreiding

Kandideer voor renovatie en nieuwbouw van historisch waardevolle scholensite

De Stad wil meer kinderen verwelkomen in het buitengewoon secundair onderwijs op het Instituut Bert Carlier in de Eendrachtstraat. Dat is een historische schoolsite met waardevolle baksteenarchitectuur van Charles Van Rysselberghe, voormalig stadsarchitect en ontwerper van onder andere het Museum voor Schone Kunsten in Gent. De stad zoekt een ontwerpteam voor een renovatie én voor inpassing van een nieuwbouwvolume om de capaciteit met 1/3e te verhogen. Het gaat over een volledige studieopdracht voor architectuur, stabiliteit, akoestiek, technieken, EPB-verslaggeving, milieuaspecten en omgevingsaanleg.

De stad start een mededingingsprocedure met onderhandeling op om een ontwerpteam aan te stellen. Die verloopt in twee fases. Slechts 3 tot 5 kandidaten kunnen deelnemen aan de tweede fase. De stadsbouwmeester maakt deel uit van de beoordelingscommissie voor de selectie en gunning.

Wil je deelnemen? Hou dan rekening met onderstaande aspecten:

 • SELECTIECRITERIA IN DE EERSTE FASE:
  • Samenstelling, projectmanagement en procesbereidheid van het ontwerpteam.
  • Relevantie en kwaliteit van de referenties voor de ontwerpopgave:
   • Er worden 3 relevante referenties gevraagd, voorlopig opgeleverd in de laatste 8 jaar voorafgaand aan de publicatie van deze opdracht, en met een bouwkost van min. 1.000.000 euro excl. btw. De referentiefiches zijn vergezeld van een attest van goede uitvoering.
   • De referenties staan op naam van de inschrijvende architect of het studiebureau die de referentie indient. 
   • Daarnaast voegt de inschrijver een specifieke referentie toe van een overheidsopdracht, van een totaalrenovatie, van een uitgevoerd project waarbij de akoestiek van cruciaal belang is, en een referentie van een passiefbouw.
 • TOTALE BOUWKOST GERAAMD OP 2.060.000 € excl. btw, herzieningen en erelonen, incl. buitenaanleg.
 • ERELOONPERCENTAGE voor architectuur, stabiliteit, akoestiek, technieken, milieu, omgevingsaanleg en EPB-verslaggeving van 10% degressief, berekend op het totale investeringsbedrag van de werken excl. btw, met verrekening van een vermenigvuldigingsfactor die door de dienstverlener wordt opgegeven.
 • EEN VERGOEDING van 4.000 euro (excl. btw) zal worden toegekend aan elk team dat is uitgenodigd om een offerte in te dienen. De inschrijver aan wie de aanbestedende overheid uiteindelijk de opdracht zal gunnen, kan geen aanspraak maken op deze vergoeding.
 • INDICATIEVE TIMING
  • Februari / April 2022: Fase 2 mededingingsprocedure: bestek incl. projectdefinitie naar geselecteerde kandidaten
  • Juni 2022: Indienen offertes
  • Augustus 2022: Gunning van de studieopdracht
  • Oktober 2022: Start studieopdracht
  • Augustus 2023: Start werken
  • Augustus 2025: Oplevering