Opheffing bescherming als monument Savaanstraat 10

Heb je vragen, opmerkingen of bezwaren tegen deze opheffing? Laat het ons weten tijdens het openbaar onderzoek dat loopt t.e.m. 20 juni 2024

Savaanstraat

Op 14 april 2024 besliste de Vlaams minister van Onroerend Erfgoed om de bescherming als monument van het huis (gevels en bedaking) gelegen in de Savaanstraat 10, 9000 Gent, voorlopig op te heffen. 

Waarom een opheffing?

De bescherming wordt opgeheven omwille van het algemeen belang. Het huis werd beschermd in 1975 om architecturale redenen, als neogotisch huis. Enkel de gevels en het dak zijn beschermd. Het besluit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 7 januari 1975. 

In de 21ste eeuw werd het schrijnwerk aan de straatzijde vernieuwd en het interieur gerenoveerd met een gedeeltelijk behoud van niet-beschermde interieurelementen. In vergelijking met andere beschermde en geïnventariseerde panden blijkt dit pand in neostijl met een neoclassicistisch interieur geen uitzonderlijke realisatie te zijn, noch een schoolvoorbeeld van de neostijl. Op basis van de hedendaagse inzichten over erfgoedwaarde en in het bijzonder op basis van de criteria zeldzaamheid, representativiteit herkenbaarheid en ensemble zijn de erfgoed waarden van het pand ontoereikend voor een bescherming als monument. De opheffing van de bescherming veroorzaakt geen hiaat in het beschermingsbestand. 

Openbaar onderzoek

Naar aanleiding van deze voorlopige opheffing als stadsgezicht opent de Stad Gent een openbaar onderzoek. Het onderzoek loopt van 21 mei tot en met 20 juni 2024. 

Bekijk het opheffingsdossier

Je vindt het dossier online in de databank van openbare onderzoeken van het agentschap Onroerend Erfgoed.

Je kan het dossier ook komen inkijken bij de Dienst Stadsarcheologie en Monumentenzorg, Woodrow Wilsonplein 1. Dit is enkel mogelijk op afspraak op donderdagvoormiddag van 9 tot 12.30 uur.