Openbaar onderzoek en infomoment RUP Dampoort

Infomoment 23 juni, openbaar onderzoek 1 augustus – 29 september 2022

De stationsomgeving rond de Dampoort krijgt een volledig nieuwe inrichting. Er komt een tunnel om de verkeersknoop te ontwarren en er zal ruimte zijn voor onder meer een nieuw tram- en busstation, nieuwe woningen, kantoren, gemeenschapsvoorzieningen en groen. Om deze herinrichting mogelijk te maken, maakt de Stad Gent het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Dampoort op. De gemeenteraad van 23 mei stelde het ontwerp van dit RUP voorlopig vast.

Van maandag 1 augustus tot en met donderdag 29 september loopt er een openbaar onderzoek over de plannen. In die periode kan iedereen opmerkingen of bezwaren indienen. Dat kan op een van volgende manieren:

  • door een (aangetekende) brief te sturen aan de Gecoro, Stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent
  • door te mailen naar gecoro@stad.gent
  • door het bezwaar af te geven tegen ontvangstbewijs bij de Balie Bouwen, na afspraak

Je kan van maandag 1 augustus tot en met donderdag 29 september 2022 het ontwerp-RUP ook op scherm komen inkijken bij de Balie Bouwen, na afspraak.

Infomoment

Op donderdag 23 juni om 19 uur is er een infomoment over het ontwerp-RUP. Dat vindt plaats in de Arteveldehogeschool, campus Sint-Amandsberg, Joseph Gérardstraat 18, 9040 Sint-Amandsberg. De toegang is gratis en er is geen inschrijving nodig.