Openbaar onderzoek Algemeen Bouwreglement

2 januari tot en met 31 januari 2023

De Stad Gent wijzigt enkele artikels van het Algemeen Bouwreglement en voegt enkele artikels toe.

Het gaat vooral om voorschriften die te maken hebben met de impact op het openbaar domein, zoals de breedte van een oprit, niveauverschillen, contact met de straat en afvalberging bij horecazaken. Daarnaast wordt ook de indeling van het Algemeen Bouwreglement aangepast en worden alle artikels hernummerd.

Van 2 januari tot en met 31 januari 2023 loopt hiervoor een openbaar onderzoek. Tijdens die periode kan je opmerkingen en bezwaren indienen. Dit kan op een van volgende manieren:

- Door een aangetekende brief te sturen aan het college van burgemeester en schepenen, p/a Stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent

- Door een mail te sturen aan bouwen@stad.gent

- Door je opmerking of bezwaar af te geven bij de Balie Bouwen tegen ontvangstbewijs, na afspraak.