Tuinwijk Westveld

Ontwerpteam gezocht voor vervangingsbouw Tuinwijk Westveld

Vervang 17 uitgeleefde sociale woningen in Sint-Amandsberg in opdracht van De Gentse Haard.

Wil je onderzoeken hoe op kwalitatieve wijze de densiteit van het aantal sociale woningen verhoogd kan worden in de wijk Westveld, en dat mét respect voor de specifieke ruimtelijke context? De Gentse Haard start een mededingingsprocedure met onderhandeling op om een ontwerpteam aan te stellen voor vervanging van 17 woningen. het betreft ontwerp en uitvoering. De procedure verloopt in twee fases. Maximum 5 kandidaten kunnen deelnemen aan de tweede fase. De stadsbouwmeester maakt deel uit van de beoordelingscommissie voor de selectie en gunning.

Het ontwerpteam, onder leiding van de ontwerper-architect, moet minimaal bestaan uit een ontwerper- architect, ingenieur technieken, ingenieur stabiliteit, EPB-verslaggever, ventilatie-verslaggever, veiligheidscoördinatie ontwerp/verwezenlijking, abest-verslaggever ontwerp en controle bij uitvoering afbraak.

  • SELECTIECRITERIA in de eerste fase1 tot 5 referenties van minimaal 6 opgeleverde woonentiteiten, bij voorkeur met betrekking op sociale huisvesting, opgeleverd in de laatste 5 jaar voorafgaand aan de publicatie van deze opdracht. Vergezeld van attest. Van 1 tot 3 referenties moet een uitgebreid dossier worden ingediend.
  • GUNNINGSCRITERIA volgen in de tweede fase, maar zullen bepalingen bevatten over ereloon en ontwerpvoorstel.
  • VERGOEDING (bedrag bekend in lastenboek tweede fase) zal worden toegekend aan elk team dat is uitgenodigd om een offerte in te dienen. De inschrijver aan wie de aanbestedende overheid uiteindelijk de opdracht zal gunnen, kan geen aanspraak maken op deze vergoeding.