sportschool-gentbrugge

Ontwerper gezocht

Stad Gent zoekt een ontwerpteam voor een nieuw kinderdagverblijf + upgrade van het bestaande schoolgebouw aan het wijkpark De Porre.

Weet je alles over energetisch bouwen en beroert schoolinfrastructuur je als programma? Werk dan verder aan de schoolsite aan wijkpark De Porre. Er is een ontwerp voor een nieuw kinderdagverblijf nodig en de bestaande gebouwen van de kleuterschool en buitenschoolse opvang moeten beter doen op energetisch en programmatorisch vlak. Wil je mee werken aan een uitdagend, aantrekkelijk en duurzaam ontwerp waarbij de ontwikkeling van het jonge kind centraal staat? En dat op een plek waar vanalles bougeert? Kandideer dan voor 25 april.

 • PROCEDURE - mededingingsprocedure met onderhandeling in twee fasen
 • OPPERVLAKTE -  terrein: 4.868 m² / BVO: 1080 m²
 • TOTALE BOUWKOST - 2.200.000,00€ excl. BTW, herzieningen, erelonen, inclusief buitenaanleg
 • SELECTIECRITERIA IN DE EERSTE FASE 
  • Samenstelling, projectmanagement en procesbereidheid van het ontwerpteam
  • Relevantie en kwaliteit van de referenties voor de ontwerpopgave aan te tonen via 3 relevante referentieprojecten, voorlopig opgeleverd in de laatste 8 jaar voorafgaand aan de publicatie van de opdracht.
   • De referenties zijn vergezeld van een attest van goede uitvoering.
   • De referenties staan op naam van de inschrijvende architect of het studiebureau dat de referentie indient.
   • Minimaal 1 referentie van een kinderdagverblijf, onderwijsfunctie of buurtontmoetingsfunctie
   • Minimaal 1 referentie van een overheidsopdracht met een gelijkaardige omvang en complexiteit (renovatie of nieuwbouw)
   • Minimaal 1 referentie van een doorgedreven energetisch renovatie of nieuwbouw (BEN) met een E-40 of lager van een niet-residentieel project
 • INDICATIEVE TIMING
  • April 2023: indienen van de aanvragen tot deelneming.
  • September 2023: kennisgeving geselecteerden en niet-geselecteerden.
  • Oktober 2023: versturen bestek aan de geselecteerden.
  • November 2023: indienen offertes.
  • Maart 2024: gunning + start studieopdracht.
 • VERGOEDING 5.000€ excl. BTW voor elk team dat wordt uitgenodigd om een offerte in te dienen.
 • SELECTIECOMMISSIE
  • 1 vertegenwoordiger van de stadsbouwmeester (voorzitter)
  • 1 vertegenwoordiger van het departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
  • 1 vertegenwoordiger van het team facilitair beheer (sitecoördinatie), dienst FM Onderwijs, departement FM
  • 2 projectleiders van het Facilitair Projectbureau, dienst FM Onderwijs, departement FM
 • 10 tips voor een goede kandidatuur!

  Lees de spiekbrief voor ontwerpers. Zo kan je voorbereid deelnemen aan de procedure.

  Lees meer
 • De aanbestedingsprocedures van de stadsbouwmeester

  Hoe gaan we resoluut voor meer ontwerpkwaliteit? 

  Lees meer