site proeftuinstraat

Logistiek! C'est chique!

Voor de bouw van een logistiek depot aan de Proeftuinstraat is Stad Gent op zoek naar een ontwerpteam. Ontdek alles over de opdracht!

De stad concentreert haar logistieke activiteiten vanaf nu in drie clusters. Zo kunnen we stedelijk transport en opslag efficiënter organiseren. De site aan de Proeftuinstraat wordt een belangrijke uitvalsbasis aan de zuidkant van Gent. Daarom moet de huidige infrastructuur worden uitgebreid tot een volwaardig depot met magazijnen voor stockage, werkplaatsen, kantoren, los- en laadinfrastructuur...

De stad zoekt nu een multidisciplinair ontwerpteam met expertise in logistieke aangelegenheden. Conform wetgeving overheidsopdrachten, wordt een mededingingsprocedure met onderhandeling opgestart voor deze opdracht in twee fasen. Slechts 3 tot 5 kandidaten kunnen deelnemen aan de tweede fase. 

Waarover gaat't?

 • DE OPDRACHT - studieopdracht voor de bouw van een logistieke site in de Proeftuinstraat 45 in Gent architectuur, stabiliteit, logistiek, akoestiek, technische uitrustingen, omgevingsaanleg, project-MER en EPB
 • SCHAAL - oppervlakte perceel ± 43.400,00 m²
 • GERAAMD BOUWBUDGET - 4.300.000 euro (excl. btw en erelonen)
 • INDICATIEVE TIMING 
  • Start studieopdracht: 3e kwartaal 2023
  • Goedkeuring ontwerp: 4e kwartaal 2023
  • Overleg projectpartners: 1e kwartaal 2024
  • Goedkeuring bestek van werken: 3e kwartaal 2024
  • Start werken: 1e kwartaal 2025
  • Oplevering: 1e kwartaal 2027
  • Ingebruikname gebouw: 2e kwartaal 2027
 • ERELOON - 10%, berekend op de goedgekeurde raming van het aanbestedingsdossier (excl. btw)
 • BEOORDELINGSCOMMISSIE - bestaat uit de stadsbouwmeester of vertegenwoordiger, de projectleiders logistieke werking en proeftuinstraat, stadsinterne deskundigen duurzaamheid en logistiek.

Kan je kandideren?

 • NOODZAKELIJKE TEAMSAMENSTELLING
  • een architectenbureau 
  • een studiebureau stabiliteit
  • een expert logistiek
  • een studiebureau akoestiek
  • een studiebureau technieken
  • deskundigen project-MER
  • een EPB-verslaggever
 • SELECTIECRITERIA
  • Samenwerking, projectmanagement en procesbereidheid van het ontwerpteam
  • Relevantie en kwaliteit van de referenties voor de ontwerpopgave
   • drie relevante referenties + attesten goede uitvoering, (voorlopig) opgeleverd in de laatste 10 jaar
    • 1 referentie van een project met een gelijkaardige complexiteit (renovatie en/of nieuwbouw) met een belangrijke logistieke component/inrichting, en met een bouwkost van min. 1.000.000 euro (excl. btw).
    • 1 referentie van een project met een gelijkaardige complexiteit (renovatie of nieuwbouw), en met een bouwkost van min. 1.000.000 euro (excl. btw).
    • 1 relevantie referentie van een project in een stedelijke context met een gelijkaardige complexiteit (renovatie of nieuwbouw) en met een bouwkost van min. 1.000.000 euro (excl. btw).
   • specifieke referenties, (voorlopig) opgeleverd in de laatste 10 jaar
    • expert logistiek: 1 referentie van een logistiek gebouw
    • architect: 1 referentie overheidsopdracht met gelijkaardige complexiteit
    • studiebureau stabiliteit: 1 referentie van een verbouwing + uitbreiding met gelijkaardige complexiteit
    • studiebureau technieken: 1 referentie van een passiefbouw voor niet-residentieel gebouw
 • GUNNINGSFASE - 3 tot 5 geselecteerde kandidaten ontvangen het opdrachtdocument voor de tweede fase. Er zal geen ontwerpvoorstel gevraagd worden. Wel een visienota met schema's, schetsen en referentiebeelden. Maar geen plannen, gevels en snedes. Daarom is geen wedstrijdvergoeding voorzien.

Meer weten over de aanbestedingsprocedures van de stadsbouwmeester?

 • De stadsbouwmeester lanceert een nieuwe benadering om ontwerpers aan te stellen voor ruimtelijke projecten in Gent. We gaan resoluut voor ontwerpkwaliteit. Je vindt alle info op Samen Stad Ontwerpen