milieutoezicht.jpg

Jaarrapport Dienst Toezicht 2021

Dienst Toezicht behandelt vragen, meldingen en klachten over wonen, bouwen en milieu. Lees alles over onze werking in het jaarrapport 2021.

De 54 medewerkers van dienst Toezicht werken dag in dag uit aan een veilige, gezonde en kwaliteitsvolle leefomgeving voor iedereen in Gent.

We treden reactief op, in antwoord op vragen, meldingen en klachten over wonen, bouwen, milieu en openbare veiligheid en gezondheid. Ook werken we proactief op bepaalde projecten en doen we gerichte ambtshalve acties. Daarnaast beheert dienst Toezicht de inventarissen en registers van leegstaande, verwaarloosde en ongeschikt en onbewoonbaar verklaarde woningen en gebouwen.

programma

Onze thema's in het kort

Wil je meer weten?

Lees het jaarrapport PDF (1.39 MB)