Infomarkt RUP Afrikalaan

De Stad Gent maakt momenteel het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Afrikalaan op. Kom de plannen bekijken tijdens de infomarkt.

De Stad Gent maakt momenteel het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Afrikalaan op. Dat RUP moet de buurt opwaarderen en toegankelijker maken. Het college van burgemeester en schepenen keurde het voorontwerp van dit RUP goed op 19 oktober 2023.

De Stad legt graag de voorlopige plannen aan je voor op dinsdag 7 november tijdens een infomarkt in de Buurtloods Muide (Patrijsstraat 10 in Gent). Kom vrijblijvend langs tussen 16 en 20 uur.