poule woongebouwen themabeeld
Foto Filip Dujardin

Gewoon Woongebouwen Bouwen

Kandideer voor de ontwerppoule woonprojecten, en voer de komende 4 jaar opdrachten uit voor Stad Gent en andere publieke opdrachtgevers

De wooncrisis zal zichzelf niet oplossen. Wil je graag ontwerpkracht inzetten op wonen als maatschappelijke opgave, zorg dat je in de poule woonprojecten geraakt. Hieronder vind je alle info over het bestek en hoe je kan kandideren. Jouw deadline? 29 november 2022.

Wat betekent een poule?

Een poule bestaat uit een verzameling van ontwerpteams. Voor elk concreet project gaan drie teams uit de poule in mini-competitie. Als ontwerper moet je één keer de inspanning leveren om in de poule te geraken. Maar nadien kan je dus kandideren voor concrete opdrachten via veel lichtere procedures. Zonder lange doorlooptijden en enorme wedstrijdbundels. Zonder schetsontwerp of prijs als gunningscriterium. Niet alleen de Stad zelf zal de poule woonprojecten gebruiken. Ook WoninGent, de nieuw op te richten sociale woonmaatschappij en andere publieke opdrachtgevers doen mee. 

De Poule woonprojecten. 2 percelen.

 • Perceel 1 – Algemene woonopgaves
  Schrijf in voor dit perceel als je architectuuropdrachten wil uitvoeren voor een- en meergezinswoningen, voor woningen bedoeld voor specifieke doelgroepen. Ook kleinschalige sociale woonprojecten zullen in dit perceel worden aanbesteed. Maar alleen wanneer de opdrachtgever inschat dat je nog geen ervaring moet hebben met het bouwen volgens de VMSW-regels. Ook haalbaarheidsstudies en scenario-onderzoek over het ontwerp voor woonprogramma’s behoort tot de mogelijkheden.

 • Perceel 2 – Specifieke sociale woonprojecten
  Kandideer voor dit perceel als je gericht projecten voor sociale huisvesting wil doen. Het zal voornamelijk gaan om volledige architectuuropdrachten. Maar ook haalbaarheidsstudies, scenario-onderzoek, enz. zijn mogelijk. Je moet de VMSW richtlijnen wel in de vingers hebben om deel te nemen. 

tijdslijn

Hoe verloopt de procedure?

Kandideer voor het eerste en/of het tweede perceel

Maak een offerte op voor de deelopdracht per perceel

Deelopdrachten via een slim roulement per perceel

Hoe overleef je de selectie?

 • Gebruik een spiekbriefje om te kandideren!

  Bestekken voor publieke opdrachten zijn helaas geen geschenk. Juridisch jargon, massa's pagina's,... Meedoen aan een overheidsopdracht vereist wel wat voorkennis. Ontdek via 10 tips hoe je van je kandidatuur een succes maakt. 

   

Wat na de selectie?

Raak je door de selectiefase? Dan krijg je een uitnodiging om een offerte in te dienen. Die maak je op basis van een concrete case per perceel. Voor beide percelen zal de eerste deelopdracht samen met de raamovereenkomst gegund worden aan het ontwerpteam dat op basis van de gunningscriteria de economisch meest voordelige offerte heeft ingediend. Dit zijn de gunningscriteria: 

 1. Kwaliteit van de ontwerpvisie (40 punten voor perceel 1, 50 punten voor perceel 2)
 2. Kwaliteit van de samenstelling en de werking van het projectteam (20 punten voor beide percelen)
 3. Kwaliteit van de procesaanpak (40 punten voor perceel 1, 30 punten voor perceel 2)

De eerste deelopdrachten

 • Perceel 1 - Case Sint-Pietersplein voor Stad Gent

  Onderzoek de haalbaarheid van een betaalbaar woonproject gericht op kwetsbare doelgroepen. Lukt het om een oude pastorijwoning op het Sint-Pietersplein om te vormen tot meergezinswoning met compacte units? Met financiering via erfpacht of via verkoop onder voorwaarden? 

 • Perceel 2 - Case Eindeke voor WoninGent

  Zorg voor ontwerp en uitvoering van een sociaal woongebouw op het Eindeke. Het gaat over de sloop en vervangbouw van een appartementsblok uit 1964. De opdrachtgever wil graag een grotere mix tussen grote en kleine units gerealiseerd zien.  

De feiten op een rij

 • De raamovereenkomst wordt gegund via een mededingingsprocedure met onderhandeling. Dit is een procedure in twee fasen voor de aanstelling van maximum 18 ontwerpteams (zes dienstverleners voor perceel 1 en twaalf dienstverleners voor perceel 2). Deelopdrachten worden vervolgens toegewezen via mini-competitie tussen telkens drie ontwerpteams, gekozen uit de aangestelde teams, op basis van een slim roulement. 
 • De maximale afname per perceel wordt vastgelegd op 50 deelopdrachten.
 • Wijze van prijsbepaling: gemengd. Prijs is GEEN gunningscriterium.
 • Looptijd van de raamovereenkomst: 4 jaar vanaf de sluiting van de raamovereenkomst (2022-2026)
 • Vergoeding: Er wordt in de aanstellingsprocedure geen ontwerpvoorstel gevraagd, enkel een ontwerpvisie met beperkt aantal pagina's. Zo blijft de werklast beperkt, zowel voor de offerte bij de raamovereenkomst, als voor iedere deelopdracht in mini-competitie. Daarom is geen vergoeding voorzien voor de opmaak van een offerte. Weet wel dat de inspanning resulteert in meerdere kansen voor ontwerpopdrachten, gespreid over 4 jaar, als je in de ontwerppoule wordt opgenomen.
 • Uitvoeringstermijnen: Voor elke deelopdracht, en voor elke fase van elke deelopdracht zal een aparte uitvoeringstermijn voorzien worden; de partiële uitvoeringstermijnen sluiten niet noodzakelijk op elkaar aan. De doorlooptijd van de gehele raamovereenkomst bedraagt 4 jaar + de duur van de laatste lopende opdrachten binnen de poule; dat wordt ingeschat op +/- 5 jaar in totaal. 
 • Samenstelling beoordelingscommissie: Stadsbouwmeester of teamlid, projectleider WoninGent, vertegenwoordigers van de Dienst Stedenbouw & Ruimtelijke Planning en van sogent. Voor de gunning van de deelopdrachten sluit ook de projectleider en één of meerdere experten in functie van de inhoud van de gunningscriteria aan. 

Meer weten over de aanbestedingsprocedures van de stadsbouwmeester?

 • De stadsbouwmeester lanceert een nieuwe benadering om ontwerpers aan te stellen voor ruimtelijke projecten in Gent. We gaan resoluut voor ontwerpkwaliteit. Lees er alles over op de webpagina Samen Stad Ontwerpen