Gents plan voor meer leefkwaliteit in dichtbevolkte wijken valt in de prijzen

Gent nam op de Werelddag van de Stedenbouw de Vlaamse Planningsprijs in ontvangst voor de ‘Bouwblokvisie voor vergroenen en verweven’.

De tweejaarlijkse prijs van de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning (VRP) wordt sinds 2004 uitgereikt. De prijs lauwert innovatieve en stimulerende initiatieven die bijdragen aan een duurzame, kwaliteitsvolle ruimtelijke ontwikkeling.

De Stad Gent krijgt de prijs in de categorie ‘beloftevol opgestart planningsproces of vernieuwend planningsconcept’. Schepen Filip Watteeuw en de medewerkers van de Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning die de Bouwblokvisie opmaakten, namen de prijs in ontvangst.

De jury looft de Bouwblokvisie als ‘een duidelijk kader voor ontwikkelaars en bewoners, wat nog wordt ondersteund door een inspiratiegids/handleiding en de verweefcoach die initiatiefnemers begeleidt’.

Met de Bouwblokvisie wil de Stad meer groen, publieke ruimte en ruimte voor economie en voorzieningen creëren in dichtbevolkte wijken. Het is een leidraad bij nieuwe vergunningsaanvragen, zodat binnengebieden, met vaak garageboxen of ongebruikte loodsen, een kwaliteitsvolle nieuwe invulling krijgen. De bijbehorende financiële doorrekening (studiebureau Orientes) maakt tegelijk de haalbaarheid duidelijk. Dit instrument is vernieuwend voor Vlaanderen en kan een inspiratie zijn voor andere steden en gemeenten.

De VRP-Planningsprijs omvat een publicatie in het VRP-vakblad RUIMTE en de voorstelling van het winnende project op een studiedag voor een breed (vak)publiek.