Gauw, bouw een stadsgebouw

Kandideer voor de ontwerppoule stadsgebouwen, en voer de komende 4 jaar opdrachten uit voor Stad Gent en andere publieke opdrachtgevers.

melopee

Waarover gaat het? 

Stadsgebouwen maken de kern uit van de mentale kaart die stadsbewoners en -bezoekers van Gent hebben. Scholen, bibliotheken, buurthuizen, stadshallen.... De culturele betekenis van stadsgebouwen is immens. Voor de éne ontwerper betekent het: creëren van de monumenten van morgen, en voor de andere: het bedenken van dienstbare functionele architectuur. Wie wil zich daar nu niet aan wagen? 
De stad en publieke partners besteden jaarlijks heel wat ontwerpopdrachten voor stadsgebouwen aan, en niet elk van die opdrachten is beeldbepalend. Voor dat soort opdrachten stellen we nu een poule samen van twee keer 10 ontwerpteams die vier jaar lang opdrachten kunnen uitvoeren. Of je nu een ervaren rot bent of jong talent, we zien je graag komen. Ontdek hier hoe de procedure werkt en kandideer vóór 20 augustus 2024

Wat betekent een poule?

Een poule is een raamovereenkomst met meerdere ontwerpteams. Wie er deel van uitmaakt, komt gedurende vier jaar in aanmerking voor ontwerpopdrachten van de Stad en andere publieke instanties in Gent. Voor elk concreet project gaan drie teams uit de poule in mini-competitie. Als ontwerper moet je één keer de inspanning leveren om in de poule te geraken. Maar nadien kan je dus kandideren voor concrete opdrachten via veel lichtere procedures. Zonder lange doorlooptijden en enorme wedstrijdbundels. Zonder schetsontwerp of prijs als gunningscriterium. Niet alleen de Stad zelf zal de poule stadsgebouwen gebruiken. Ook andere publieke opdrachtgevers doen mee. 

De poule stadsgebouwen. 2 percelen

 • Perceel 1 - Kleine architectuuropgaves

  Heb je nog nooit een overheidsopdracht gedaan met je eigen bureau, maar wil je wel graag aan de slag met publieke maatschappelijke ontwerpvraagstukken? Kandideer dan voor dit perceel. Er zullen architectuuropdrachten worden aanbesteed voor stadsgebouwen van beperkte omvang en programmatorische complexiteit. Deze formule vervangt de vroegere lijst beloftevolle ontwerpers, die in voege was sinds 2019. 

 • Perceel 2 - Grote architectuuropgaves

  Kan je ervaring voorleggen met het realiseren van complexere projecten in publieke opdracht? Dan is dit perceel iets voor jou. Via dit perceel lanceren we aanbestedingen voor niet-beeldbepalende projecten voor stadsgebouwen (Voor beeldbepalende projecten wordt steeds een aparte procedure gelanceerd, conform de bepalingen uit de leidraad ‘Samen Stad Ontwerpen’. Dan is er een uitgewerkt ontwerpvoorstel nodig in wedstrijdfase).

 • LET OP: Je kan niet voor beide percelen kandideren. Doe je dat toch? Dan zal alleen je kandidatuur voor perceel 2 worden behandeld. 

tijdslijn

Hoe verloopt de procedure?

Kandideer voor het eerste OF het tweede perceel.

Maak een offerte op voor de deelopdracht per perceel.

Deelopdrachten via een slim roulement per perceel

Hoe overleef je de selectie?

 • Wat na de selectie?

  Raak je door de selectiefase? Dan krijg je een uitnodiging om een offerte in te dienen. Die maak je op basis van een concrete case per perceel. Voor beide percelen zal de eerste deelopdracht samen met de raamovereenkomst gegund worden aan het ontwerpteam dat op basis van de gunningscriteria de economisch meest voordelige offerte heeft ingediend. 

 •  

  1. Kwaliteit van de ontwerpvisie (50 punten)
  2. Kwaliteit van de samenstelling en de werking van het projectteam (30 punten)
  3. Kwaliteit van de procesaanpak (20 punten)

De eerste deelopdrachten

 • Perceel 1 - case sanitair gebouw Kinderboerderij De Campagne

  Raakt jouw team geselecteerd voor perceel 1 - kleine architectuuropdrachten, dan word je uitgenodigd om een offerte in te dienen voor een eerste deelopdracht, namelijk de bouw van een nieuw sanitair gebouw aan de toegang van de groenpool Vinderhoutse Bossen. 

 • Perceel 2 - case optimaliseren KDV/STIBO Domino en kleuterklassen BS De Tovertuin

  Word je uitgenodigd om een offerte op te maken voor perceel 2, dan ga je aan de slag met een eerste deelopdracht voor de totaalrenovatie of nieuwbouw van een kinderdagverblijf, de grondige renovatie van kleuterklassen en een nieuwbouw buitenschoolse opvang op een scholensite langs de Francisco Ferrerlaan en de Westerbegraafplaats. 

Vragen over deze procedure?

Op maandag 8 juli 2024 organiseerde team stadsbouwmeester een digitale infosessie over de procedure voor de poule Stadsgebouwen.

Download de presentatie PDF (2.7 MB)