Site Karrtuizerlaan

Breek eens een school open

Stad Gent zoekt een ontwerpteam voor de totaalrenovatie van een scholensite in de wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham.

Behoorlijk verstopt in een binnengebied tussen de Kartuizerlaan en de Sleepstraat ligt een scholensite met basischool De Triangel, IBO (Initiatief voor Buitenschoolse Opvang) Sleepken en kinderdagverblijf ’t Sleepken. Aan de oost- en westzijde wordt de site geflankeerd door rijwoningen en handelspanden. De site is gegroeid rond twee waardevolle historische gebouwen. Later kwamen er minder waardevolle uitbreidingen bij. De huidige gebouwen zijn in slechte staat, en voldoen niet meer aan de geldende normeringen en huidige comforteisen.

Daarom wil de Stad Gent deze architecturaal waardevolle plek grondig renoveren. Het moet een duurzame, optimaal toegankelijke, laagdrempelige, functionele, heldere en open schoolsite worden, met een sterke uitstraling, en met erfgoedwaarde als troef. Bovendien moet rekening gehouden worden met de randvoorwaarden en met de specifieke eisen van de eindgebruikers. De Stad vertrekt vanuit het principe van een brede school, waarbij zoveel mogelijk ruimtes gedeeld worden, ook met de buurt en andere relevante partners. 

De stad zoekt een ontwerpteam voor de studieopdracht voor de totaalrenovatie (architectuur, stabiliteit, akoestiek, technische uitrustingen, omgevingsaanleg en EPB).

  • TOTALE BOUWKOST – geraamd op 10.500.000 € excl. btw, herzieningen en erelonen, incl. buitenaanleg.
  • INDICATIEVE TIMING – start van de uitvoering lente 2023
  • ERELOONBAREMA – 10% degressief, berekend op het totale investeringsbedrag van de, met verrekening van een vermenigvuldigingsfactor die door de dienstverlener wordt opgegeven in de offerte.
  • SELECTIECRITERIA – Minimale vereisten wat betreft teamsamenstelling en ontwerpervaring (a.h.v. referentieprojecten) / Beperking van de selectie op basis van teamsamenstelling (50%) en kwaliteit van de referenties (50%)

De mededingingsprocedure met onderhandeling verloopt in twee fases. 3 tot 5 kandidaten mogen deelnemen aan de tweede fase. De stadsbouwmeester maakt deel uit van de beoordelingscommissie voor de selectie en gunning.