Bekendmaking voorgenomen onteigening voor het realiseren van sociaal woonaanbod

Het voorlopige onteigeningsbesluit met de projectnota en het onteigeningsplan liggen ter inzage van 13 mei 2024 tot 12 juni 2024.

Met het oog op de realisatie van een sociaal woonproject wenst Thuispunt Gent de percelen met een totale oppervlakte van achttien are negenenveertig centiare in de Heerweg-Noord in Zwijnaarde, tussen huisnummers 101 en 119, kadastraal bekend als sectie B nummer 0079H9P0000, te verwerven via onteigening. 

Je kan het voorlopige onteigeningsbesluit inclusief projectnota en het onteigeningsplan inkijken van 13 mei 2024 tot 12 juni 2024: 

  • aan de Balie Bouwen in het Administratief Centrum Stad Gent, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent. Maak daarvoor eerst een afspraak.
  • bij Thuispunt Gent, Lange Steenstraat 54, 9000 Gent. Maak daarvoor een afspraak via e-mail naar vastgoed@Thuispuntgent.be of bel 09 235 99 37. 

Gedurende de hierboven vermelde periode van het openbaar onderzoek kan de eigenaar standpunten, opmerkingen of bezwaren over de voorgenomen onteigening indienen. Er kan ook een verzoek tot zelfrealisatie worden ingediend, conform artikel 25, eerste lid van het onteigeningsdecreet. Dit kan: 

  • met een aangetekende brief aan het college van burgemeester en schepenen van Gent, p.a. Dorien Van Driessche, afdeling facility management, Stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent
  • of door het bezwaarschrift tegen ontvangstbewijs af te geven op het Stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, of bij de Balie Bouwen, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent. Maak daarvoor eerst een afspraak.
  • of met een aangetekende brief of een afgifte tegen ontvangstbewijs bij Thuispunt Gent, Lange Steenstraat 54, 9000 Gent

Je kan alle documenten hieronder ook digitaal bekijken: