Wonen: Projectoproep kwetsbare doelgroepen op de huisvestingsmarkt

Dien een project in voor huisvesting van kwetsbare doelgroepen, dit kan tot 15 september 2023.

Inhoud

Waar gaat het over?

De Stad Gent wil het aanbod van kwalitatieve en betaalbare huisvesting voor kwetsbare doelgroepen op de huisvestingsmarkt verruimen door subsidies toe te kennen aan organisaties die hiertoe bijdragen.

De subsidie kan aangevraagd worden voor het aankopen, bouwen of renoveren van 1 of meerdere woningen (niet voor personeel of werking) voor kwetsbare groepen.

 • Werkt je organisatie rond huisvesting voor kwetsbare doelgroepen?
 • Hebben de panden die jullie beheren een opknapbeurt nodig of moeten ze worden aangepast?
 • Wil je een pand aankopen of bouwen waarin kwetsbare doelgroepen kunnen wonen?

Dien je project in tot 15 september 2023

Wie komt in aanmerking?

 • Verenigingen zonder winstoogmerk, coöperatieve vennootschappen die erkend zijn als sociale onderneming, stichtingen:
  • waarvan de zetel gevestigd is op het grondgebied van de Stad Gent of waarvan een deel van de activiteiten plaatsvindt op het grondgebied van de Stad Gent;
  • waarvan de reguliere werking is gericht op het recht op wonen.

De belangrijkste voorwaarden

 • De aanvraag heeft betrekking op 1 of meerdere woningen in 1 gebouw gelegen op het grondgebied van de Stad Gent.
 • De aanvrager gebruikt de subsidie voor de toekomstige aankoop, bouw of renovatie van de woning(en) en niet voor personeels- of werkingskosten.
 • De aanvrager garandeert dat de woningen uiterlijk 2 jaar na de goedkeuring van de subsidieaanvraag bewoond zullen worden.
 • De aanvrager beschikt over een eigendomsrecht of gebruiksrecht op de woningen vanaf de indiening van de aanvraag.
 • De aanvrager garandeert minimaal 9 jaar betaalbare huisvesting voor de doelgroep, zoals bepaald in dit reglement. 

Je kan alle voorwaarden terugvinden in het subsidiereglement

Hoeveel bedraagt de subsidie?

Het subsidiebedrag wordt bepaald op basis van de bij de aanvraag gevoegde raming, waarbij de volgende maximumbedragen van toepassing zijn:

 • Per woning: maximum 30.000 euro (incl. BTW), verhoogd met maximum 10.000 euro (incl. BTW) per slaapkamer in die woning met een maximum van 5 slaapkamers.
 • Per aanvraag: maximum 160.000 euro (incl. BTW).

Hoe vraag je de subsidie aan?

 • Je dient de aanvraag in tussen 1 april 2023 en 15 september 2023.
 • De aanvraag gebeurt via het online aanvraagformulier of op papier.
 • Bij de aanvraag dienen de in het aanvraagformulier opgevraagde documenten te worden gevoegd, waaronder de balans en rekeningen alsook een verslag over beheer en financiële toestand en een overzicht kosten en inkomsten
 • Ben je niet de eigenaar van de woning(en), laat dan het formulier intentieverklaring door de eigenaar invullen. Dit is enkel nodig indien je de subsidie online aanvraagt. 
 • Projecten gericht op kwetsbare jongeren (17 – 25 jaar) krijgen voorrang tot 50% van de subsidiepot.