Wat is de Taskforce Wonen en Opvang?

Taskforce Wonen en Opvang is opgericht om oplossingen uit te werken voor mensen die een gewone huurwoning niet (meer) kunnen betalen.

Algemeen kader

Het bestuursakkoord zegt onomwonden dat we de Taskforce Wonen en Opvang verderzetten. Schepen Tine Heyse neemt het voorzitterschap van de Taskforce Wonen en Opvang op zich. De taskforce wordt getrokken door Patricia Vanderbauwhede (Dienst Wonen) en Steven Vanden Broucke (Sociale DIenst OCMW).

De Taskforce Wonen en Opvang verenigt stadsdiensten, middenveld, private partners en sociale woonactoren om gezamenlijk oplossingen uit te werken die een antwoord bieden op de woonnoden van het onderste segment van onze woonmarkt/woninghuurmarkt.

De helft van de Gentenaars huurt een woning op de private huurmarkt. Net die markt wordt gekenmerkt door een wanverhouding tussen de kwaliteit en de prijs van de woningen. Een toenemend aantal gezinnen dreigt hun woning te verliezen vanwege kwaliteits- en/of betaalbaarheidsproblemen. De Taskforce Wonen en Opvang wil actiepunten formuleren die deze gezinnen vandaag, morgen en overmorgen helpen om hun recht op wonen te realiseren. Hierbij gaat voornamelijk aandacht naar structurele oplossingen op middellange en lange termijn. Maar ook op korte termijn wil de Taskforce tijdelijke oplossingen vinden voor de meest precaire en urgente situaties.

 

Infographic Taskforce Wonen en Opvang

Bekijk het schematisch organisatie- en samenwerkingsmodel JPG (1.93 MB)

 

Over wie gaat het?

Het gaat over mensen en huishoudens die in een precaire situatie wonen op de huurmarkt en over de mensen die niet wonen. Het kan ook gaan om eigenaars die door tegenslag met een laag inkomen op de huurmarkt terecht komen, waar nu al te weinig betaalbaar aanbod is voor mensen met een laag inkomen. Precaire woonsituaties kunnen op zéér korte termijn omslaan in dakloosheid.

Traject van de Taskforce Wonen en Opvang

Stadsdiensten, beleidsverantwoordelijken, middenveld, private partners en sociale woonactoren ontmoeten elkaar tijdens open vergaderingen. Dit gebeurt sinds december 2017. Uit deze open vergaderingen blijkt duidelijk dat de ernst van de wooncrisis door alle aanwezigen wordt erkend vanuit een grote betrokkenheid. Dit vertaalt zich in enthousiasme, goesting en engagement om samen de wooncrisis aan te pakken.

In de loop van 2018 werden werkgroepen opgericht die beleidsaanbevelingen formuleerden.

Er werden enkele acties ondernomen om het woonaanbod te verruimen en in de zomer van 2019 werd het project ROOF goedgekeurd. Met het project ROOF wil Gent het daklozenbeleid lokaal en Europees naar een hoger niveau tillen door relevante kennis, ervaring en inzichten te delen en goede/vernieuwende praktijken uit te wisselen. Lees meer over concrete realisaties en toekomstplannen.

Nieuwsbrief Taskforce Wonen en Opvang