Sociaal huren

Huren met een beperkt inkomen.

Opgelet: de regels voor sociaal huren zijn veranderd. Je vindt meer uitleg op onze pagina 'nieuwe regels voor het huren van een sociale woning'.

Heb je een beperkt inkomen en voldoe je aan een aantal voorwaarden, dan kan je een sociale huurwoning (studio, appartement of gezinswoning) huren.

Actualisatie van het kandidatenregister sociale verhuurders

Sta je op de wachtlijst voor een sociale woning? Dan kreeg je onlangs of krijg je binnenkort een brief in de bus om je aanvraag te vernieuwen en je wijkvoorkeur opnieuw te bevestigen. Kijk je gegevens goed na en stuur de ingevulde formulieren terug. Het is belangrijk om op elke brief van elke maatschappij te antwoorden. Doe je dat niet dan word je als kandidaat-huurder van de lijst gehaald en verlies je je huurpremie. Heb je hulp nodig of vragen? Een medewerker van een Woonwijzer in je buurt helpt je op afspraak met invullen. 

 

Lees de folder voor meer info

Folder 'Sociaal huren in Gent' PDF (6.34 MB)

 

De folder 'Sociaal huren in Gent' geeft uitleg over:

  • het verschil tussen sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren (SVK's)
  • de inschrijvingsvoorwaarden als kandidaat-huurder
  • documenten die je nodig hebt om je in te schrijven
  • de wachtlijsten
  • de Vlaamse huurpremie

In Gent kan je terecht bij het Sociaal Verhuurkantoor Gent of bij deze sociale huisvestingsmaatschappijen:

 

Sociaal Verhuurkantoor Gent

Het Sociaal Verhuurkantoor Gent verhuurt woningen van privé-eigenaars aan gezinnen met een beperkt inkomen. 

SVK-woningen worden uitsluitend toegewezen aan kandidaten met een laag inkomen en een specifieke woonnood. Inschrijvingen verlopen daarom steeds op doorverwijzing. De doorverwijzer bekijkt samen met jou of je in aanmerking komt om je in te schrijven.

In Gent kan je terecht bij OCMW Gent, de Woonwijzers of het Opvanginitiatief Gent

Je vindt alle info en voorwaarden (onder andere rond inkomen) op de website van het Sociaal Verhuurkantoor Gent.

 

Wetgeving

Bij het verhuren van sociale woningen is het Kaderbesluit Sociale Huur van toepassing.

In het Lokaal Toewijzingsreglement staan de specifieke voorwaarden beschreven voor toewijzing van een sociale woning bij de Gentse sociale verhuurders.

 

Klachten

Heb je een klacht over de werking van een sociale huisvestingsmaatschappij of sociaal verhuurkantoor? Dien dan eerst een klacht in bij de klachtenbehandelaar van de maatschappij of het verhuurkantoor. Ga je niet akkoord met het antwoord van de klachtenbehandelaar, dan kan je de klacht verder laten onderzoeken door een van volgende instanties:

Voor meer informatie en advies kan je altijd terecht bij de Woonwijzer in je buurt.