Nieuwe regels voor het huren van een sociale woning

Vanaf 1 januari 2020 zijn er nieuwe regels voor het huren van een sociale woning.

Deze regels zijn bepaald door de Vlaamse Regering en gelden voor iedereen die zich inschrijft voor een sociale woning en voor iedereen die een sociale woning huurt.

Hieronder vind je een samenvatting van de veranderingen, meer gedetailleerde informatie kan je lezen in de Nota Wijzigingen Sociale Huur.
Voor vragen kan je altijd terecht bij de Woonwijzers van de Stad Gent. 

De veranderingen voor de kandidaat-huurders:

 • de regels over het bezit van eigendom bij inschrijving
 • de voorrangsregels
 • de regels over familie uit het buitenland die gaat inwonen, de privacyregels en wat je moet doen als je niet akkoord bent met een beslissing over je dossier.

De veranderingen voor huurders:

 • een opsplitsing tussen huurders en bijwoners
 • de huurovereenkomst: het document wordt eenvoudiger en korter
 • de voorrangsregels
 • de regels voor het berekenen van de huurprijs van je sociale woning

De huurprijs- berekening:

De huurprijs van je sociale woning wordt vanaf 1 januari 2020 op een andere manier berekend.
De wijzigingen zijn niet van toepassing op de verhuringen via de sociale verhuurkantoren en via het Vlaams Woningfonds.

De huurprijs wordt berekend op basis van het inkomen, de gezinssamenstelling en de woning.

Wat zijn de veranderingen?

 • Het inkomen wordt op een andere manier vastgelegd.
 • De marktwaarde van de  woning wordt bepaald met een nieuw schattingsmodel: 
  de sociale huurschatter.
 • Voor een energiezuinige woning is er een energietoeslag.

Gedetailleerde informatie kan je vinden in de Nota Wijzigingen Sociale Huur.
Voor vragen kan je altijd terecht bij de Woonwijzers van de Stad Gent. 
Je bent welkom zonder afspraak binnen de openingsuren, je kan mailen naar wonen@stad.gent of bellen naar 09 266 76 40 (elke werkdag van 9 tot 12.30 uur en van 14 tot 16 uur, behalve op donderdag).