Infiltratiekaart

Waar in Gent dringt regenwater gemakkelijk in de bodem? Een handig instrument voor bouwheren.

De infiltratiekaart geeft voor elk perceel op Gents grondgebied een indicatie of het regenwater dat afstroomt van daken en verhardingen ter plaatse kan infiltreren, of beter gebufferd en vertraagd wordt afgevoerd, bijvoorbeeld naar een gracht of riolering.