Skyline Gent

Hoe omgaan met onroerend erfgoed?

Heeft je pand of perceel erfgoedwaarde? Dan moet je rekening houden met voorwaarden bij werken of aanpassingen.

Een duidelijke visie rond beheer en behoud van het Gents onroerend erfgoed

Sinds 1 juli 2023 is de Stad Gent erkend als onroerenderfgoedgemeente, De erkenning betekent dat we als stad meer verantwoordelijkheid en ruimte krijgen om een eigen en lokaal onroerend erfgoedbeleid te ontwikkelen.

Als stad engageren we ons om een absolute voorbeeldrol op te nemen bij het beheer en behoud van ons eigen onroerend erfgoed. Daarnaast ontwikkelden we een integrale beleidsvisie rond beheer en behoud van al het onroerend erfgoed in onze stad, waarin zowel het bouwkundig, landschappelijk als archeologisch erfgoed vervat zit. We maakten ook een afwegingskader bouwkundig erfgoed en een afwegingskader archeologie. Met de erfgoedexpertise die vandaag aanwezig is binnen de stad gaan we de komende jaren aan de slag om deze beleidsvisie uit te voeren.

Wat betekent dit voor jouw pand of perceel?

Wil je werken uitvoeren aan jouw pand? Of je een aanvraag moet doen, en welk type aanvraag dat is, hangt af van het erfgoedstatuut. Je vindt het statuut van jouw perceel of pand via de Vastgoedinformatie.

Hoe werkt het?

  • Geef je straat en nummer in
  • Kies 'toon op kaart' en dan 'zoek informatie'
  • Bekijk de info onder 'Erfgoed en archeologie'
  • En onder 'Voorschriften'

Nu zie je welke statuten van toepassing zijn op jouw pand of perceel:

Melden van werken in een beschermd stads- of dorpsgezicht

Wil je werkzaamheden uitvoeren binnen een beschermd stads- of dorpsgezicht? Dan moet je in sommige gevallen een melding indienen. Dit is zo voor bijvoorbeeld het veranderen van dakafwerking, het vervangen van buitenschrijnwerk of het schilderen van je gevel in een andere kleur.

Staat jouw woning op de Inventaris Bouwkundig Erfgoed?

Gebouwen die een bijzondere architecturale of historische waarde hebben en mee het beeld van een straat of een wijk bepalen, staan op de Inventaris voor het Bouwkundig Erfgoed. 

De Vlaamse overheid kan het behoud van erfgoed stimuleren via een inventaris. Hiermee bevestigt zij de erfgoedwaarden van een pand.

Wat betekent dit voor jou als eigenaar?

Is je woning opgenomen op de Inventaris Bouwkundig Erfgoed, dan vragen we bij een omgevingsvergunning ook het advies van de Dienst Stadsarcheologie en Monumentenzorg. 

Voor eigenaars van woningen die op de Inventaris staan, zijn er ook voordelen. Je kan:

  • Zonevreemde gebouwen gemakkelijker een nieuwe functie geven 
  • Afwijken van normen voor energieprestatie en binnenklimaat, in functie van het behoud van de erfgoedwaarden
  • In aanmerking komen voor een erfgoedlening van de Vlaamse overheid

Meer weten?

Op de webpagina van het agentschap Onroerend Erfgoed vind je zowel de inventaris als alle informatie over de rechten en plichten.

Ligt jouw woning in een zone van culturele, historische of esthetische waarde?

Bepaalde gebieden in de stad zijn aangeduid als zones van culturele, historische en/of esthetische waarde (CHE-zone). Je vindt dit terug in de Vastgoedinformatie. Kijk onder 'voorschriften': gewestplan woongebied met culturele, historische en/of esthetische waarde

Welke gevolgen heeft dit?

Ligt je woning binnen een CHE-gebied dan wordt bij een omgevingsvergunning ook het advies gevraagd van de Dienst Stadsarcheologie en Monumentenzorg.

Wil je je plannen graag met ons bespreken voor je de vergunning aanvraagt, neem dan even contact met ons op.