Hergebruik regenwater

De Stad Gent stimuleert bouwers en verbouwers om regenwater te hergebruiken. Dit wordt ook opgelegd door de Vlaamse Regering met de gewestelijke verordening hemelwater. De scheiding van regen- en afvalwater is samen met het nuttig gebruik ervan en het infiltreren van regenwater één van de sleutelfactoren tot een duurzaam waterbeheer. Regenwater kan gescheiden afgevoerd, hergebruikt, geïnfiltreerd, gebufferd en/of tijdelijk opgeslagen worden. Voor al deze toepassingen bestaan specifieke technische systemen.

Wat zijn de technische voorschriften en aanbevelingen van de Vlaamse Milieumaatschappij? Lees er alles over in de Waterwegwijzer bouwen en verbouwen. Vragen over riolering en drinkwater? Contacteer FARYS.