Limbastraat

Een echte woonstraat in Wondelgem met een buurtparking, een parkje en tuinuitbreiding. De straat zelf krijgt een nieuw kleedje.

De Limbastraat wordt volledig vernieuwd. Er komt een gescheiden rioleringsstelsel waardoor afvalwater en regenwater gescheiden van elkaar afgevoerd worden.

De Limbastraat wordt aangelegd als woonerf. Bij een woonerf zijn geen verhoogde of afgebakende voetpaden aanwezig zodat voetgangers, fietsers en autobestuurders plaats hebben van gevel tot gevel. Dit zal de woonkwaliteit verhogen en ruimte bieden aan onder andere spelende kinderen. De meeste huiseigenaars konden een stuk tuinuitbreiding kopen.

Voor de aanleg van het woonerf zal gebruik gemaakt worden van betonstraatstenen. De parkeerstroken krijgen kasseien. Bomen zullen er zorgen voor een groene toets. Er komen ook fietsenstallingen.

Buurtparking

Aan de achterzijde van de woningen is een buurtparking gerealiseerd. Deze buurtparking biedt ruimte aan 40 wagens. In de straat zelf wordt het aantal parkeerplaatsen gereduceerd tot 25. Op de buurtparking zijn ook fietsenstallingen en bomen aanwezig. De buurtparking is met de wagen toegankelijk via de Wiedauwkaai en bijkomend te voet of per fiets vanuit de Limbastraat via een nieuw nog te realiseren doorsteek ter hoogte van huisnummer 72.

Buurtpark

Op het einde van de Limbastraat wordt de groene zone verder ingericht. Het kleine parkje nodigt nu al uit tot voetballen. Tot aan de nieuwe toegangszone van het forensich psychiatrisch centrum zal de groenzone ‘afgewerkt’ worden. De waardevolle moeraszones blijven behouden.

Planning en stand van zaken

  • tuinuitbreiding: afgerond
  • aanleg buurtparking: afgerond
  • rioleringswerken: afgerond
  • aanleg wegdek: klaar tegen eind mei 2020 (onder voorbehoud)

Hieronder kunt u het ontwerp voor de aanleg van de buurtparking en de heraanleg van de Limbastraat en de laatste bewonersbrieven downloaden.

 

Kon u er niet bij zijn op 29 mei 2018?

Lees hier de presentatie na PDF (2.52 MB)

Bekijk hier de presentatie

over de start van de werken PPTX (66.98 MB)

Bekijk hier

het meest recente ontwerpplan PDF (5.27 MB)