Vakoverschrijdende Eindtermen (VOET-en)

Met een WAW-sessie bereiken uw leerlingen een aantal Vakoverschrijdende Eindtermen.

Gemeenschappelijke stam

De leerlingen:

1. brengen belangrijke elementen van communicatief handelen in praktijk (communicatief vermogen)

9. zijn bereid zich aan te passen aan wisselende eisen en omstandigheden (flexibiliteit)

11. kunnen gegevens, handelwijzen en redeneringen ter discussie stellen a.d.h. van relevante criteria (kritisch denken)

12. zijn bekaam om alternatieven af te wegen en een bewuste keuze te maken (kritisch denken)

13. kunnen onderwerpen benaderen vanuit verschillende invalshoeken (kritisch denken)

14. gaan alert om met media (mediawijsheid)

15. participeren doordacht via de media aan de publieke ruimte (mediawijsheid)

16. houden rekening met ontwikkelingen bij zichzelf en bij anderen, in samenleving en wereld (open en constructieve houding)

17. toetsen de eigen mening over maatschappelijke gebeurtenissen en trends aan verschillende standpunten (open en constructieve houding)

19. dragen actief bij tot het realiseren van gemeenschappelijke doelen (samenwerken)

21. verwerven inzicht in de eigen sterke en zwakke punten (zelfbeeld)

23. doen een beroep op maatschappelijke diensten en instellingen (zelfredzaamheid)

24. maken gebruik van de gepaste kanalen om hun vragen, problemen, ideeën of meningen kenbaar te maken (zelfredzaamheid)

27. dragen zorg voor de toekomst van zichzelf en de ander (zorgzaamheid)

Contexten

De leerlingen:

5. geven voorbeelden van het veranderlijke karakter van arbeid en economische activiteiten (context 6 – socio-economische samenleving)

7. kunnen het eigen budget en de persoonlijke administratie beheren (context 6 – socio-economische samenleving)