Reserveer een gratis WAW-sessie voor uw leerlingen

Een WAW-sessie reserveren voor uw leerlingen kan eenvoudig en kosteloos.

Belangrijk!

Het WAW-aanbod staat enkel open voor scholen in Gent

Duur en Inhoud

De sessie zelf duurt, afhankelijk van de noden van de leerlingen en de praktische mogelijkheden gemiddeld 3 lesuren (variatie tussen 2 tot 4 lesuren is mogelijk afhankelijk van de gekozen deelthema's die aan bod moeten komen).

De deelthema’s oriëntatie, eerste stappen, solliciteren, rechten en plichten, sociale zekerheid en attitudes en vaardigheden wordt met beeldmateriaal, prikkelende quizvragen en korte opdrachten tot leven gebracht. Ook bekijken we waar de leerlingen zelf alle antwoorden op hun vragen kunnen vinden.

De vormingswerker kan ook andere methodieken zoals een rollenspel rond solliciteren of een internetopdracht toevoegen.

Accommodatie

De sessies worden in de klas gegeven. Een beamer en een internetaansluiting zijn noodzakelijk. Als er computers (of computerlokaal) beschikbaar zijn, kunnen uw leerlingen ook internetopdrachten uitvoeren.

Kostprijs

Een WAW-vormingssessie is kosteloos.

Aanvragen