Dienstenbedrijf Sociale Economie

Stad en OCMW Gent bundelen sinds 2016 de inspanningen op het vlak van sociale tewerkstelling in het Dienstenbedrijf Sociale Economie

De samenwerking heeft enerzijds als doel versnippering tegen te gaan en zo mensen in sociale tewerkstelling nog meer en betere kansen te geven om werkervaring op te doen. Tegelijkertijd worden allerlei waardevolle taken uitgevoerd: in de sociale en personeelsrestaurants van Stad Gent en OCMW Gent, netheidstaken op straat en in parken, proper houden van publiek sanitair, herstellingen van dienstfietsen, herstellingswerken en verhuizingen bij mensen met een laag inkomen, noem maar op.

Werk op maat voor 1 tot 5 jaar

Het Dienstenbedrijf Sociale Economie is een samensmelting van verschillende afdelingen uit OCMW (zoals de Leerwerkplekken) en Stad Gent. Vroeger werden de mensen bij de verschillende diensten geplaatst, nu komen ze opdrachten uitvoeren voor de Groep Gent. Het Dienstenbedrijf Sociale Economie biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werk voor een afgebakende periode van 1 tot 5 jaar. Afhankelijk van hun vaardigheden en interesses komen ze terecht op één van de afdelingen. Gedurende deze periode worden ze intensief begeleid door technisch onderlegde collega’s.

Doorstroom naar de arbeidsmarkt

Essentieel bij dit alles is dat deelnemers getraind worden in een werkomgeving, waar ook resultaten afgeleverd moeten worden. Op die manier worden ze klaargestoomd voor een job op de reguliere arbeidsmarkt. Ze voeren niet alleen opdrachten uit voor andere stads- en OCMW-diensten, maar ook voor mensen met een laag inkomen, senioren en jeugdverenigingen.

Naast het aanbieden van een reële werkomgeving wordt er ook aandacht besteed aan meer algemene vaardigheden die nodig zijn om werk te vinden en te houden, zoals kennis van het Nederlands, omgang met collega’s, op tijd komen, afspraken naleven, zelfstandig werken, klantvriendelijkheid… En tenslotte worden ze, in samenwerking met andere stads- en OCMW-diensten, ook getraind in solliciteren en ondersteund in de zoektocht naar een job op de reguliere arbeidsmarkt.