Solliciteren als jobstudent bij de Stad Gent

Je vindt ongetwijfeld een boeiende en leuke studentenjob bij de Stad Gent. Lees hier alle praktische afspraken en schrijf je in.

 

Inhoudstafel

Beschrijving

Waar je interesse ook ligt, je vindt ongetwijfeld een boeiende en leuke studentenjob in een van de Gentse stadsdiensten. Bij het solliciteren kun je je voorkeur opgeven voor een of meer diensten. Tijdens de matching proberen we daar rekening mee te houden.

De volledige lijst met vacatures voor 2019 vind je hier.

Je doet bij ons niet enkel werkervaring op, maar je verdient er ook een aardige cent mee. Je wordt tewerkgesteld met een contract voor jobstudenten. Wanneer je een volledige maand werkt, verdien je 1.884,70 euro bruto.

Voorwaarden

Je kunt bij ons aan de slag tijdens de paasvakantie (enkel bij de Jeugddienst) en de zomervakantie. Met uitzondering van de dienst Kinderopvang en de jeugddienst werk je in de zomervakantie telkens voor een hele maand, of van 1 tot en met 19 juli en van 29 tot en met 31 juli indien je werkt op een dienst die sluit tijdens de Gentse feesten.

Om als jobstudent bij de Stad Gent te kunnen starten, moet je voldoen aan de algemene voorwaarden om als jobstudent te kunnen werken. Meer informatie hierover vind je op www.mysocialsecurity.be/student.
Bij het ondertekenen van het contract zul je een attest moeten voorleggen waaruit blijkt dat je voldoet aan deze voorwaarden. Ook dit attest vind je op www.mysocialsecurity.be/student.

Diversiteit is een meerwaarde in elke organisatie, daar is ook de Stad Gent als werkgever van overtuigd. Voor personen met een arbeidshandicap of met een leefloon werden plaatsen voorbehouden. Kom je daarvoor in aanmerking, meld dit dan bij je kandidaatstelling.

Om in aanmerking te komen moet je:

 • student zijn

 • in Gent studeren of er gedomicilieerd zijn (uitzondering: kandidaten voor de Jeugddienst en de Dienst Kinderopvang)

 • minstens 18 jaar zijn op het moment van tewerkstelling (uitzondering: kandidaten voor de Jeugddienst moeten minstens 17 jaar zijn)

Er zijn geen diplomavereisten, tenzij er specifieke opleidingseisen verbonden zijn aan de job (zie vacatures).

Kreeg je in 2018 een positieve evaluatie als jobstudent bij de Stad Gent, dan mag je in 2019 opnieuw solliciteren naar een vakantiejob bij de Stad.

Inschrijvingsperiode

Wil je tijdens de paasvakantie werken bij de Jeugddienst? Stel je dan kandidaat voor 26 februari 2019.
Wil je werken bij de Dienst Kinderopvang? Stel je dan kandidaat voor 15 maart 2019. De selectiegesprekken vinden plaats tijdens de paasvakantie.
Wil je tijdens de zomervakantie werken bij de Jeugddienst ? Stel je dan kandidaat voor 16 maart 2019.
Wil je tijdens de zomervakantie aan de slag als jobstudent in een andere stadsdienst? Stel je dan kandidaat voor 31 maart 2019.

Procedure

Hoe solliciteren?

Je kunt je kandidaat stellen voor een of meer vacatures.

Solliciteer het liefst online. Je ontvangt de dag zelf een bevestigingsmail.

Beschik je niet over een pc, stuur dan een brief met je cv en motivatiebrief naar het college van burgemeester en schepenen, stadhuis – Botermarkt 1, 9000 Gent – t.a.v. Dienst Personeelsbeheer (moet ten laatste op 31 maart 2019) of t.a.v. de Jeugddienst (moet ten laatste op 26 februari 2019 aankomen) of t.a.v. Dienst Kinderopvang (moet ten laatste op 15 maart 2019 aankomen).

Vermeld:

 • de periode waarin je wilt werken (paasvakantie of juli of augustus)
 • de dienst(en) die je voorkeur genieten
 • of je vorig jaar als jobstudent bij de Stad Gent hebt gewerkt

Voeg volgende documenten toe:

 • je cv (met vermelding van naam, geboorteplaats, rijksregisternummer, officieel adres, telefoonnummer, e-mailadres, studies en werkervaring, of je een arbeidshandicap hebt, of je een leefloon hebt van het OCMW Gent)
 • bewijs van inschrijving in een onderwijsinstelling
 • eventuele diploma’s of attesten (als je kandidaat bent voor een vacature met specifieke opleidingsvereisten – zie vacatures).

Selectie

 • Vacatures voor de Jeugddienst en de Dienst Kinderopvang vullen we in via screening. In een selectiegesprek peilen we naar je motivatie en ervaring.
 • De andere vacatures worden ingevuld via loting.

Wanneer weet ik of ik aan de slag kan bij de Stad Gent?

 • Als je kandidaat bent voor de paasvakantie, laten we je een maand vooraf weten of je bij de Stad kunt starten.
 • Voor de zomervakantie starten we in april/mei met het invullen van de vacatures. Als we voor jou een geschikte vakantiejob hebben, zullen we je tijdens deze periode contacteren.