Solliciteren als jobstudent bij de Stad Gent

Je vindt ongetwijfeld een boeiende en leuke studentenjob bij de Stad Gent. Lees hier alle praktische afspraken en schrijf je in.

Inhoud

Waar gaat het over?

Waar je interesse ook ligt, je vindt ongetwijfeld een boeiende en leuke studentenjob in een van de Gentse stadsdiensten. Bij het solliciteren kun je je beschikbaarheid en voorkeur voor een of meer diensten opgeven. Tijdens de matching proberen we daar rekening mee te houden.

Het volledige aanbod voor 2021 is vanaf 18 januari te vinden op https://jobs.gent.be/studentenjobs

Wat zijn de voorwaarden?

De Stad Gent en het OCMW Gent stellen in hoofdzaak jobstudenten tewerk in de schoolvakanties en in het weekend en dit telkens voor een aaneensluitende periode van minstens twee weken, met uitzondering voor de Woonzorgcentra, Kinderopvang, Jeugddienst en de vakantiewerking.

Om als jobstudent bij de Stad Gent te kunnen starten, moet je voldoen aan de algemene voorwaarden om als jobstudent te kunnen werken. Meer informatie hierover vind je op www.mysocialsecurity.be/student. Bij het ondertekenen van het contract zal je een attest moeten voorleggen waaruit blijkt dat je voldoet aan deze voorwaarden. Ook dit attest vind je op  www.mysocialsecurity.be/student

Diversiteit is een meerwaarde in elke organisatie, daar is ook de Stad Gent als werkgever van overtuigd. Voor personen met een arbeidshandicap of met een leefloon werden plaatsen voorbehouden. Kom je daarvoor in aanmerking, meld dit dan bij je kandidaatstelling.

Om in aanmerking te komen moet je:

 • student zijn

 • in Gent studeren of er gedomicilieerd zijn (uitzondering: kandidaten voor de Jeugddienst en de Dienst Kinderopvang)

 • minstens 18 jaar zijn op het moment van tewerkstelling (uitzondering: voor de Jeugddienst en de woonzorgcentra minstens 17 jaar en keuken- en onderhoudsmedewerker woonzorgcentra minstens 15 jaar )

Er zijn geen diplomavereisten, tenzij er specifieke opleidingseisen verbonden zijn aan de job (zie vacatures).

Inschrijvingsperiode

Studenten die in de paasvakantie willen werken bij de Jeugddienst, moeten solliciteren vóór 26 februari 2021.

Studenten die solliciteren voor een job in de zomermaanden en andere maanden van het jaar kunnen solliciteren tot en met 31 maart 2021.

Studenten die weekendwerk willen doen als verzorgende in een WZC, kunnen steeds contact opnemen met de zorgcoördinator van het WZC van hun keuze.

Hoeveel verdien je als jobstudent?

Je doet niet enkel werkervaring op, maar je verdient er ook een aardige cent mee. Je wordt tewerkgesteld met een contract voor jobstudenten. 

 • jobstudent als verzorgende- en servicemedewerker ontvangt een uurloon van 11,7183 euro bruto per uur.
 • jobstudent in een andere functie ontvangt een uurloon van 11,6742 euro bruto per uur.

Er wordt enkel een solidariteitsbijdrage van 2,71% op het bruto uurloon verrekend.

Welke stappen zijn er?

Hoe solliciteren?

Je kunt je kandidaat stellen vanaf 18 januari 2021 voor een of meer vacatures.

Solliciteer het liefst online via https://jobs.gent.be/studentenjobs Je ontvangt de dag zelf een bevestigingsmail.

Beschik je niet over een pc, stuur dan een brief met je cv en motivatiebrief naar het college van burgemeester en schepenen, stadhuis – Botermarkt 1, 9000 Gent – t.a.v. Dienst Personeelsbeheer (zie inschrijvingsperioden bij voorwaarden).

Vermeld:

 • de periode waarin je wilt werken (paasvakantie of juli of augustus);
 • de dienst(en) die je voorkeur genieten;
 • of je vorig jaar als jobstudent bij de Stad Gent hebt gewerkt.

Voeg volgende documenten toe:

 • je cv (met vermelding van naam, geboorteplaats, rijksregisternummer, officieel adres, telefoonnummer, e-mailadres, studies en werkervaring, of je een arbeidshandicap hebt, of je een leefloon hebt van het OCMW Gent)
 • bewijs van inschrijving in een onderwijsinstelling
 • eventuele diploma’s of attesten (als je kandidaat bent voor een vacature met specifieke opleidingsvereisten – zie  vacatures).

Selectie

 • Vacatures voor de Jeugddienst en de Dienst Kinderopvang worden ingevuld via screening. In een selectiegesprek wordt gepeild naar je motivatie en ervaring.
 • De andere vacatures worden ingevuld via loting.

Wanneer weet ik of ik aan de slag kan bij de Stad Gent?

 • Als je kandidaat bent voor de paasvakantie, laten we je een maand vooraf weten of je bij de Stad kunt starten.
 • Voor de zomervakantie starten we in april/mei met het invullen van de vacatures. Als we voor jou een geschikte vakantiejob hebben, zullen we je tijdens deze periode contacteren.