Werkschakelpunt Gent gaat van start

Op 15 maart 2023 gaat Werkschakelpunt Gent van start. Bedrijven en werknemers kunnen er terecht met vragen over transities op de werkvloer.

In een wereld die voortdurend in verandering is, evolueren ook jobs aan een snel tempo. Daardoor zijn sommige jobs niet langer relevant of verandert de jobinhoud sterk. Het Werkschakelpunt Gent is een van de vier Werkschakelpunten die in Vlaanderen worden opgezet. Werkgevers en werknemers kunnen er terecht voor advies, informatie, doorverwijzing naar het lokale dienstverleningsaanbod rond thema’s als bijscholing, jobmobiliteit, heroriëntering, competentie- en loopbaanbeleid, transities op de werkvloer enzovoort. Het Werkschakelpunt kan ook bedrijven en hun werknemers begeleiden in een specifiek transitietraject.

Dienstverlening kenbaar maken

Bedrijven en werknemers kunnen bij Werkschakelpunt Gent terecht voor advies en informatie, maar we slaan ook de brug naar het lokale dienstverleningsaanbod, om duurzame loopbanen te faciliteren. Aanbieders van HR-dienstverleningsaanbod rond workforce planning, loopbaanontwikkeling en jobmobiliteit worden uitgenodigd om hun aanbod bij het Werkschakelpunt kenbaar te maken. 

Werkgevers en werknemers futureproof maken

De Stad Gent onderzoekt samen met heel wat partners al langer op welke manier we in onze regio kunnen werken aan futureproof bedrijven en werknemers, onder meer via het ESF-project House of Skills Piloottrajecten Gent. Als volgende stap namen we deel aan de Subsidieoproep Transitiepunten van VDAB waarvan de Werkschakelpunten het concrete resultaat zijn. VDAB stelt zich als doel om transities van werk naar werk te faciliteren, zowel permanente als tijdelijke transities, binnen en tussen ondernemingen, transities binnen en tussen verschillende statuten, of interne mobiliteit bij de huidige werkgever. Meer info over de andere Werkschakelpunten ondersteund door VDAB en VLAIO vind je op de website www.werkschakelpunt.be.