Stad Gent ondersteunt innovatief Stadslabo Timelab op nieuwe locatie

De Stad Gent ondersteunt Timelab met een subsidie van 325.000 euro voor de investeringen in het nieuwe pand.

Sinds 1 september 2017 bevindt het makersatelier en de kunstenaarswerking van Timelab zich in een tijdelijke invulling in de Kogelstraat 34 in Gent. Na zeven jaar postvatten in de Brusselsepoortstraat liep het huurcontract daar ten einde. De tijdelijke invulling bevindt zich in wat vanaf 2020 een bruisend nieuwe hub voor maakbedrijvigheid zal worden. Het pand zal volledig gerenoveerd worden.

De Stad Gent zet in op innovatieve speerpuntsectoren waaronder de creatieve economie en ondersteunt Timelab voor deze ingrijpende renovatiewerken met een subsidie van 325.000 euro. Vanuit de Vlaamse overheid heeft minister van Cultuur Sven Gatz beslist daar 400.000 euro aan toe te voegen via het Fonds voor Culturele Infrastructuur (FoCI).

Met deze subsidies kan de kunstenwerkplaats Timelab met haar eigen werkmodel nog beter haar roeping nastreven om een vlaggenschip te worden van binnenlandse en internationale kunstenaars die in een open dialoog samenwerken met burgers, ondernemers, wetenschappers, ingenieurs, doeners en denkers.

Sven Gatz , Vlaams minister van Cultuur 

Een piloot voor de maakbedrijvigheid in de stad

Timelab, opgericht in 2010, is een uniek labo waar zowel innovatieve en creatieve ondernemers als kunstenaars en wetenschappers een plek hebben. Essentieel daarbij is dat het om een open plek gaat, waar aan onderzoek kan worden gedaan, kan worden geëxperimenteerd en kan worden samengewerkt tussen beoefenaars van diverse disciplines. Timelab is niet onder een noemer onder te brengen: het is een hybride mengvorm van een incubator, een leerplatform én een sociale hub. De activiteiten zijn dan ook veelerlei: sociale projecten, cocreatietrajecten, design, enzovoort.

Timelab kon jarenlang terecht in een pand op afbraak aan de Brusselsepoortstraat. Dat contract liep op 1 september 2017 ten einde.

Het gebouw in de Brusselsepoortstraat is klaar voor de sloop. Eigenaar Arteveldehogeschool zal dit laatste stukje braakliggend terrein nabij Keizerspoort in de nabije toekomst ontwikkelen om de groeiende inschrijvingen van nieuwe studenten te kunnen opvangen.

Als makers in de stad zoeken we in elke beweging een opportuniteit. De praktische kwestie van de zoektocht naar een ruimte werd een innovatieproject. Dankzij een pilootproject bij de Vlaamse Bouwmeester kunnen we een heel vernieuwend idee schrijven. Maar dankzij een erfpachtovereenkomst met de private eigenaar, de steun van de Stad Gent en FOCI kan de uitvoering hiervan nu ook echt realiteit worden.'

Evi Swinnen , Timelab

Sinds 1 september 2017 bevindt het makersatelier en kunstenaarswerking van Timelab zich in een tijdelijke invulling in de Kogelstraat 34 wat vanaf 2020 een bruisend nieuw hub voor maakbedrijvigheid zal worden. Momenteel concentreert de werking zich op 250 m². De plek wordt later de aanpalende horeca aangelegenheid met mooie buitenruimte.

Vanaf 2020 zal er 1.500m² industrieel erfgoed beschikbaar worden aan de achterzijde van het huidige makerslab. De nieuwe plek zal plaats bieden voor verschillende partners en activiteiten.

Eerst zal het pand volledig gerenoveerd worden zodat het goed in overeenstemming met de noden van vandaag kan worden ingericht en aangeboden aan partners.

Timelab gaat ook hier experimenteel en pionierend te werk gaan. Op het menu staan circulaire systemen, aanpasbare en flexibele voorzieningen en naast ecologische ook sociale en economische activering van het binnengebied van deze woonzone nabij Dampoort.

Stad Gent ondersteunt Timelab met een subsidie van 325.000 euro

Naast een horizontaal economisch beleid dat zich richt tot alle bedrijven en ondernemingen, zet de Stad Gent ook in op de ontwikkeling van een speerpuntenbeleid. Daarbij wordt geïnvesteerd in de realisatie van innovatieve speerpuntclusters, waaronder de creatieve economie. Deze heeft voornamelijk nood aan ruimte waar men samen met andere makers en creatieven faciliteiten en machines kan delen, zoals 3-D printers, CNC-machines, lasercutters, enzovoort, maar ook minder gesofisticeerde machines zoals zaag- en freesmachines. Dergelijke ateliers vormen een belangrijke component in het behouden en aantrekken van een nieuwe vorm van maakindustrie en stimuleren mee de lokale productie.

De Stad Gent ondersteunt Timelab met een subsidie van 325.000 euro voor de investeringen in het nieuwe pand, zowel voor de tijdelijke invulling als voor de verbouwingswerken. Deze subsidie is aanvullend aan de subsidie van het Vlaams Fonds voor Culturele Infrastructuur van 400.000 euro.

Makers, lokaal en internationaal bouwen aan de stad van morgen

Op 19 oktober 2017 opent een tentoonstelling in de Kogelstraat. Aan de hand van een wandeling doorheen het makerslab, de makerscultuur en concrete innovatieprojecten maak je kennis met de plannen voor de renovatie. Lezingen en debat over de activering van industrieel erfgoed, sociale interactie en de maakbeweging als motor voor de regeneratieve stad maken deel uit van het programma.

Meer informatie vindt u op de website van Timelab

We verwachten een enorme positive impact op onze stad. Timelab is een creatieve broeihaard en zorgt als plek voor maken, leren en ontmoeten voor een nog sterkere innovatieve stad.

Christophe Peeters , schepen van Innovatie

De lokale professionele makers kunnen terecht in het prototyping en productielab, maar kunnen ook een eigen ruimte huren of delen. Makers uit de buurt kunnen zich uitleven in het prototyping lab. Naast de 100 makers in het lab is er plaats voor co-working en kan men deelnemen aan een ruim aanbod opleidingen. Niet onbelangrijk is de nauwe samenwerking met de buurt en verenigingen en de zorg voor een ontmoetingsruimte voor buurtbijeenkomsten, lezingen, film, enzovoort. Een nieuwe horecazaak zal deze ontmoeting nog versterken.

Voor een makerlab dat zich positioneert op de raakvlakken tussen socio-economische ontwikkelingen, en de kracht van maken en technologie als hulpmiddel, is het van belang dat de omgeving waarin dat maken gebeurt met de grootste zorg gecureerd wordt. Niet vanuit een top-down, archaïsche, one-size-fits all aanpak, maar net vanuit de dialoog en frictie die ook onze steden en gemeenschappen vormt.'

Jan Leyssens , regisseur Pilootproject Terug in Omloop, Vlaams Bouwmeesterteam

Informatie

Bevoegd

Betrokken