sociaal-circulaire hub

Sociaal-Circulaire Hub Gent van start

Het ESF-project Sociaal-circulaire Hub Gent stimuleert samenwerking tussen de sociale en de circulaire economie.

De circulaire economie biedt veel uitdagingen én kansen. Een van die kansen is meer lokale tewerkstelling creëren. De Sociaal-Circulaire Hub Gent helpt ondernemers, burgers en overheden met elkaar in contact komen om nieuwe circulaire activiteiten te ontwikkelen met potentieel om tewerkstelling te creëren in de Gentse Sociale Economie. Zo ontstaat een netwerk waar stakeholders concrete samenwerking aftoetsen.

De Sociaal-Circulaire Hub Gent bestaat uit: Stad Gent (promotor), HOGENT,  Arteveldehogeschool, De Punt, Compaan, Ateljee vzw en Labeur.

Advies op maat

We gaan op zoek naar economische opportuniteiten of lokale noden en toetsen oplossingen af binnen het netwerk. Waar mogelijk bieden we ook advies op maat. De hub wil ook de meerwaarde van sociaal en circulair ondernemen beter bekend maken bij burgers en bedrijven.

Heb je een circulair idee dat sociale tewerkstelling kan creëren in Gent? Kan je wel wat hulp gebruiken bij de verdere uitwerking? Wij willen je vanuit de Sociaal-Circulaire Hub Gent graag helpen, dus meld je bij interesse zeker aan via dit formulier.

Je maakt kans op een gratis intakegesprek, waarin je feedback en tips krijgt. We bekijken of we je kunnen verbinden met relevante partners, financiering en subsidies. Waar mogelijk zetten we onze communicatiekanalen in om je project in de kijker te zetten of een oproep te lanceren. De meest beloftevolle initiatieven maken bovendien kans op een vervolgtraject van minstens 5 uur, waarin we jou op maat ondersteunen.

Blijf op de hoogte

Volg de Sociaal-Circulaire Hub Gent op LinkedIn en op Facebook.

De Sociaal-Circulaire Hub Gent wordt financieel ondersteund door de afdeling ESF & Duurzaam Ondernemen en de afdeling Sociale Economie & Werkbaar Werk van het Departement Werk & Sociale Economie en Vlaanderen Circulair.