Online kick-off van het nieuwe Jobteam

Op donderdag 21 maart stelt het nieuwe Jobteam zich voor. Tijdens deze online kick-off verneem je alles over de vernieuwde werking.

Het Jobteam maakt vanaf 2024 een doorstart in Gent. We blijven de handen in elkaar slaan om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden richting werk. Ontdek op de kick-off hoe we de begeleiding aanpakken, voor wie het Jobteam een traject kan bieden en hoe je nieuwe deelnemers kan aanmelden.

Nieuw lokaal partnerschap

Op 1 januari 2024 is het Jobteam van start gegaan in een nieuwe samenstelling. Stad en OCMW Gent, VDAB, Compaan, JES vzw, Groep INTRO, CAW en Voluit vzw werken samen een integrale dienstverlening uit voor mensen in een kwetsbare situatie die op zoek zijn naar werk, maar die daarnaast ook nog drempels kennen op andere levensdomeinen. Bij het Jobteam kunnen mensen terecht die nood hebben aan een intensieve, aanklampende begeleiding door een trajectbegeleider, iemand die samen met hen op verschillende domeinen tegelijk kan werken. Het team werkt interdisciplinair samen in 3 zones in Gent.

Stel ons je vragen

We nodigen iedereen die geïnteresseerd is uit op onze online kick-off, waarin we jullie willen meenemen in hoe het Jobteam werkt. Wat kan je van een traject verwachten? Hoe kan een deelnemer worden aangemeld?

Heb je al een vraag op voorhand? Laat dat dan zeker weten in het inschrijvingsformulier. We proberen op die manier al rekening te houden met mogelijke vragen in onze presentatie.