Ondersteuning voor projecten rond digitaal en werkbaar werk

De Stad Gent lanceert een fonds van 600.000 euro voor projecten op de Gentse arbeidsmarkt die de uitdagingen van de toekomst aanpakken.

De Stad Gent lanceert een projectenfonds van 600.000 euro voor initiatieven op de Gentse arbeidsmarkt. De projecten moeten inspelen op drie grote uitdagingen: jobs van de toekomst, digitale vaardigheden en werkbaar werk.

De Stad Gent, VDAB en de sociale partners bundelden eerder de krachten in het Arbeidspact voor Gent. Samen bepalen ze de strategie om de Gentse arbeidsmarkt toekomstgericht en veerkrachtig te houden. Als onderdeel van het Arbeidspact lanceert de Stad Gent nu een projectenfonds. Organisaties die actief zijn in Gent kunnen tussen 1 en 20 januari 2021 een projectidee indienen.

Dit is een gerichte investering in de arbeidsmarkt van de toekomst. We zetten in op de grote uitdagingen: op transities naar de jobs van de toekomst, op digitale vaardigheden en op werkbaar werk. Het Arbeidspact wil meer mensen in duurzame jobs krijgen. Dit projectenfonds zal dat mee mogelijk maken.

Bram Van Braeckevelt , schepen van Werk en Sociale Economie

Drie complexe uitdagingen

Het projectenfonds ondersteunt initiatieven die een complex probleem op onze arbeidsmarkt aanpakken. In de eerste plaats gaat de Stad Gent op zoek naar projecten die werknemers uit minder toekomstgerichte sectoren voorbereiden op een job van de toekomst. De helft van het fonds is daarvoor voorzien. Ten tweede is er 200.000 euro voor het versterken van digitale vaardigheden, want die worden belangrijker in elke job, een evolutie die nog sneller gaat onder invloed van de coronacrisis. Tot slot is er ook 100.000 euro voor projecten rond werkbaar werk. Het stadsbestuur wil projecten ondersteunen die aandacht hebben voor duurzame carrières met opleidingen, interne arbeidsmobiliteit en een goede balans tussen werk en privé.

Meer informatie

Alle organisaties die actief zijn op de Gentse arbeidsmarkt kunnen tussen 1 en 20 januari 2021 een beknopt projectidee indienen. Na een pitch en een eerste terugkoppeling van de jury moet de aanvrager een definitief projectvoorstel opsturen tegen 20 februari 2021. Projecten kunnen maximaal 24 maanden lopen tussen 1 mei 2021 en 31 mei 2023 en het eindresultaat moet een breed maatschappelijk voordeel bieden. Op 5 januari 2021 vindt een online infosessie plaats.