Gent zet schouders onder Green Deal Duurzame Stedelijke Logistiek

De Stad Gent engageert zich om efficiënte en emissievrije leveringen aan steden via diverse acties te bevorderen.

Op dinsdag 2 april 2019 ondertekent de Stad Gent de Green Deal Duurzame Stedelijke Logistiek. Via deze overeenkomst engageren de Vlaamse overheid en meerdere publieke en private partners zich om efficiënte en emissievrije leveringen aan steden via diverse acties te bevorderen.

Duurzame stedelijke logistiek is een noodzaak voor bereikbare en leefbare steden en één van de hefbomen van de Stad Gent om in 2050 een klimaatneutrale stad te zijn. Door in de Green Deal Duurzame Stedelijke Logistiek te stappen, engageert de stad zich om efficiënte en emissievrije leveringen verder te bevorderen. Dit gebeurt via meerdere acties en projecten die tegemoetkomen aan volgende meetbare doelen:

  • Voertuigkilometers vermijden
  • Voertuigkilometers verschuiven naar een milieuvriendelijker transportmiddel of tijdstip
  • Voertuigkilometers verschonen via zero-emissie voertuigen
  • Actoren verbinden rond duurzame stedelijke logistiek

Er is nog een groot potentieel voor transport over water, bijvoorbeeld voor bouwlogistiek. Door het ondertekenen van deze Green Deal engageren we ons om onze inspanningen op dat vlak verder te zetten.

Filip Watteeuw , schepen van Mobiliteit

We zijn ervan overtuigd dat we moeten streven naar minder, vollere en properdere vrachtbewegingen binnen onze stad. Via het stadsdistributieplatform GentLevert zoeken we, samen met de sector, systematisch naar slimme samenwerking in de logistieke keten.'

Sofie Bracke , schepen van Economie 

De Stad Gent, die via het Stadsdistributieplatform GentLevert al langer het voortouw neemt in logistieke innovatie is ambitieus en koppelt volgende acties aan het engagement:

  • diverse acties om goederenvervoer over de Gentse binnenwateren te faciliteren. Dit in samenwerking met de NV Vlaamse Waterweg
  • initiatieven ondersteunen die efficiëntere en duurzamere leveringen bevorderen, zoals gebundelde en milieuvriendelijke leveringen vanuit een hub en first, last en only mile pakketvervoer per cargofiets
  • stakeholderoverleg over stedelijke logistiek om innovatie, ondernemerschap en samenwerking te stimuleren
  • centralisatie van opslag en leveringen door stadsdiensten via het project 'Logistieke Huisvesting'

Om meer duurzaam en energie-efficiënt te werken, streeft Stad Gent naar de centralisatie van opslag en leveringen door stadsdiensten. Onze opslagplaatsen en logistieke stromen zijn in kaart gebracht, ter voorbereiding van een blauwdruk voor logistieke huisvesting. Deze oefening toetsen we nu aan de Green Deal principes.

Annelies Storms , schepen van Facility Management