serco-kom-web.jpg

ESF Project Doorstroom Sociale Economie

Het ESF Project Doorstroom Sociale Economie richt zich op de begeleiding van doelgroepwerknemers richting reguliere economie.

Het ESF Project Doorstroom Sociale Economie richt zich op de begeleiding van doelgroepwerknemers bij hun overstap van een job in de sociale economie naar een job in de reguliere economie. Het project wil deelnemers voldoende bagage geven om (opnieuw) de stap te zetten naar een functie in de reguliere economie. Een doorstroomtraject bestaat uit een tijdelijke kwaliteitsvolle en actieve begeleiding van de doelgroepwerknemer om dit te realiseren. De doelgroepwerknemer wordt begeleid gedurende de 4 fasen van het doorstroomtraject: voortraject, jobmatching, stage en nazorg.

Het project begon in 2017 en loopt tot 31 december 2023. De ambitie is dat 75% van de begeleide werknemers de eerste drie fasen van het doorstroomtraject succesvol afronden en dat 5% van de werknemers die begeleid worden, doorstromen naar een functie binnen de reguliere economie.

In Gent wordt het project uitgevoerd door de partners van het Loopbaancentrum Sociale Economie: Ateljee vzw, Compaan - Job&Co vzw, Weerkracht vzw, Stad Gent – Dienst Werk en Activering.

Het doorstroomproject voor Sociale Economie wordt gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds.

Contact

Sandy Vanden Eynde
Stad Gent, dienst Werk en Activering
sandy.vandeneynde@stad.gent