Conferentie 'Creatief rekruteren en opleiden in de haven'

Het project Skills Navigator in de havengebieden Antwerp-Bruges, North Sea Port en Rotterdam is rond. Laat je inspireren door de resultaten.

De kloof tussen de (digitale) skills die gevraagd worden op de arbeidsmarkt en de aanwezige skills bij studenten en werkzoekenden stelt de havengebieden Antwerp-Bruges, North Sea Port en Rotterdam voor een grote uitdaging. Zij die willen werken, geraken niet aan de slag; de bedrijven vinden niet de juist opgeleide mensen.

Het project
Skills Navigator versterkt oriëntatie en opleiding én zet werkgevers hierbij centraal. Om de uitdagingen te overkomen, dienen beleidsmakers, regionale en lokale autoriteiten, publieke en private sectoren, innovatie en inclusieve oplossingen te ontwikkelen.

Op dinsdagochtend 8 juni 2021 organiseren we samen met onze partners een online conferentie met als thema Innovatie op de arbeidsmarkt: creatief rekruteren en opleiden in de haven.

Binnen dit project is er gefocust op een drietal onderwerpen:

Werkgeversarrangementen zijn alle mogelijke vormen van werkplekleren in combinatie met toeleidingsinitiatieven, waarbij opleiding geheel of voor een deel op of door de werkvloer wordt verzorgd. Daaronder vallen zaken zoals stages, duaal leren, contextlabs, jongerenakkoorden.

De oriëntering- en matchingtool die we binnen Skills Navigator ontwikkelden, moet toeleiders in staat stellen om een werkzoekende te matchen met interessante werkgeversarrangementen, zodat de werkzoekende de hiaten in zijn of haar skills kan bijspijkeren en zodoende toch in aanmerking kan komen voor bepaalde vacatures.

Dit online evenement zal stilstaan bij de inzichten uit het project op het gebied van de skills die nodig zijn in het werkveld, de verschillende werkgeversarrangementen en de oriëntering en matching tool.