Ondersteuning op maat

  • Acquisitie

    De Stad Gent werkt aan een pro-actief acquisitiebeleid om specifieke doelgroepen van investeerders en ondernemers aan te trekken.