Kenniseconomie en innovatie

Gent beschikt over een enorm potentieel aan onderzoeksfaciliteiten die kunnen leiden tot nieuwe toepassingen en technologieën.

Van kennis naar nieuwe economie. Dat is waar Gent wil in uitblinken. De stad beschikt over een enorm, snelgroeiend potentieel aan onderzoeksfaciliteiten die kunnen leiden tot nieuwe toepassingen en technologieën.

De publicatie "Gent maakt werk van kennis" zet de troeven nauwkeurig op een rij. Een waardevol document voor binnen- en buitenlandse ondernemers die zich in onze stad willen vestigen.

 

Lees

Gent maakt werk van kennis PDF (5.17 MB)

 

Kennisstad

De ontwikkeling van de kenniseconomie is voor de Stad Gent een volwaardig beleidsdomein: stimuleren van de innovatie en ondersteunen en begeleiden van ondernemers staan hier voorop. Dat is geen toeval. Gent heeft de juiste kanalen om op dat vlak te slagen.

In eerste instantie omdat Gent de grootste studentenstad van Vlaanderen is. De universiteit kent de laatste jaren een exponentiële groei van het aantal doctoraten, publicaties en octrooien.

Bovendien bezit de universiteit octrooien in belangrijke innovatieve technologiedomeinen zoals biotechnologie, farmaceutica en telecommunicatie.

De octrooien van bedrijven en kenniscentra als Innogenetics en VIB (Vlaams Instituut voor de Biotechnologie) versterken die positie nog. Net die octrooien kunnen economisch heel veel betekenen.

Onderzoek van wereldklasse

Op dit moment telt Gent 13 onderzoekscentra van wereldklasse. De centra doen onderzoek naar toepassingen voor uiteenlopende domeinen zoals de life sciences of biobrandstoffen.

Wetenschapspark Ardoyen

Het Wetenschapspark Ardoyen maakt deel uit van het Technologiepark Zwijnaarde, waar ook de Campus Ardoyen (30ha) zich bevindt. Op het Wetenschapspark Ardoyen (22 ha) zijn een veertigtal onderzoeksgerichte bedrijven gevestigd die in totaal 1500 personen te werk stellen.

Zowel het VIB (Vlaams Instituut voor Biotechnologie) als de Gentse universiteit hebben incubatoren op het wetenschapspark. Een incubator creëert de omstandigheden waarin spin-offs en startende bedrijven tot een gezonde, goed draaiende onderneming kunnen uitgroeien.

De incubatoren zijn bijna volledig bezet. Daarom heeft de universiteit besloten om op het wetenschapspark een doorgangsgebouw te bouwen van 11.000 m² vloeroppervlakte waar bedrijven die de incubator zijn ontgroeid zich kunnen vestigen.

Op het wetenschapspark Ardoyen is momenteel nog 1,7 ha beschikbaar voor onderzoeksgerichte bedrijven en is er nog ruimte voor de huidige bedrijven om uit te breiden. Door de aanwezigheid van biotechbedrijven speelt het Wetenschapspark Ardoyen een belangrijke rol in de ontwikkeling van de Vlaamse biotech-cluster. Die biotech-cluster is een verzameling van bedrijven en onderzoeksinstellingen op gebied van biotech in de regio Vlaanderen.

Nieuwe ruimte

Wetenschapsparken in ontwikkeling zorgen ook voor nieuwe ruimte in de toekomst. Vanaf 2014 wordt het Eiland Zwijnaarde ontwikkeld met een totaal uitgeefbare oppervlakte van ca. 35 hectare, op een terrein van ca. 60 hectare.