Duurzaam ondernemen

De Stad Gent ondersteunt bedrijven om te ondernemen met aandacht voor mens en milieu.

Gent wil een groeiend en bloeiend bedrijfsleven, maar niet ten koste van mens en milieu. Stad Gent maakt bedrijven warm voor duurzaam ondernemen en zet daar de nodige steun tegenover.

Bedrijventerreinmanagement

De ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen en het herinrichten van bestaande gebeurt volgens dezelfde principes. De samenwerking tussen de bedrijven onderling en de overheid resulteert daar in betere bedijfsresultaten, minder milieubelasting en slimmer ruimtegebruik.Dat bedrijventerreinmanagement zorgt ervoor dat de kwaliteit van de terreinen verhoogt en het terrein zijn waarde behoudt.

Good Practices

Twee ‘verouderde’ bedrijventerreinen in het Gentse werden op die manier succesvol omgevormd: Drongen 1 en Gentbrugge 2. Hun bedrijvenvereniging is nog altijd actief.

Oog voor omgeving

Duurzaam personeelsbeleid en een goede verstandhouding met de buurt zijn ook onderdeel van deze aanpak. Een voorbeeld van die goede verstandhouding: in Gentbrugge stellen de bedrijven hun lokalen ter beschikking voor cursussen aan buurtbewoners.

De Stad helpt bedrijven om goed personeel te vinden en te houden door een beter personeelsbeleid. De Stad wil hiermee zoveel mogelijk mensen aan een goede job helpen.