Arbeidsmarkt

Op zoek naar gekwalificeerde werknemers? U vindt ze in Gent!

Hoogopgeleid Gent

Het onderwijs in België behoort tot het beste van Europa. 35% van de werkenden in Oost-Vlaanderen heeft minstens een bachelor-diploma. Op de arbeidsmarkt resulteert het brede en hoogstaande onderwijsaanbod jaarlijks in een nieuwe instroom goed opgeleide en gekwalificeerde medewerkers, zowel technische vaklui als hooggeschoolden.

Jobs

In Gent zijn er 164.000 jobs: 149.500 jobs in loondienst en 14.500 zelfstandigen. Gent heeft een grotere werkgelegenheid dan gemiddeld in Vlaanderen. Zowel de secundaire, tertiaire en vooral de quartaire sector zijn sterker vertegenwoordigd dan in andere regio's.

Sectoren

Gent is een sterk ontwikkeld diensten-, gezondheids- en onderwijscentrum en heeft een grote industriële activiteit. Ook de sociale economie speelt een belangrijke rol.

Arbeidsproductiviteit

De arbeidsproductiviteit in België is één van de hoogste ter wereld. België moet in de meest relevante rangschikking (BBP per werknemer) enkel de VS en Luxemburg laten voorgaan. Wat betreft de productiviteit per gewerkt uur staat België op de derde plaats. De arbeidsproductiviteit is vooral zeer hoog in de industrie, bouw en financiën.

Laagste graad van absenteïsme

De Belgische werknemers hebben ook de laagste graad van absenteïsme in de Europese Unie. Hoe de kwaliteit van de werknemers ook wordt gemeten, de Belgen staan altijd bij de besten gerangschikt.