Arbeidstrajectbegeleiding

Als werkzoekende kan u in bepaalde gevallen een beroep doen op arbeidstrajectbegeleiding.

 

Inhoudstafel

Beschrijving

Arbeidstrajectbegeleiding is een methode om een werkzoekende via een intensief, planmatig en gefaseerd traject naar werk te begeleiden. De arbeidstrajectbegeleider houdt rekening met de beperkingen en de mogelijkheden van de werkzoekende.

Voorwaarden

  • U bent cliënt bij het OCMW
  • U behoort tot een specifieke kansengroep:
    • leefloongerechtigden
    • personen met een migratieachtergrond
    • laaggeschoolden
    • werkzoekenden met een arbeidshandicap

Procedure

Een maatschappelijk werker onderzoekt of u in aanmerking komt voor arbeidstrajectbegeleiding.